Stáhněte si GMDH Shell

Nejlepší řešení prediktivního modelování v roce 2021

Zvyšte přesnost předpovědi pomocí výkonného softwaru pro prediktivní modelování

Software, metody a techniky prediktivního modelování

Prediktivní modelování sleduje cíl vytvořit věrohodný matematický model, který by nejen popisoval určitý proces nebo objekt, ale poskytoval by také spolehlivou předpověď. Prediktivní modelování je důležité ve finanční a marketingové analýze, obchodním předpovídání, forexovém a akciovém trhu, predikci poptávky a tak dále.

Jednou z možných metod prediktivního modelování je skupinová metoda zpracování dat, zkráceně GMDH. A software GMDH Shell používá výrazně vylepšenou metodu GMDH pro prediktivní modelování. Do programu byly vylepšeny a implementovány principy metody GMDH. Na rozdíl od klasické skupinové metody zpracování dat vyvinuté již v 60. letech 20. století pracuje pokročilá verze vyvinutá našimi specialisty rychleji a poskytuje přesnější predikci díky přístupu postupně se komplikujících modelů.

Aproximace daných historických dat začíná u jednodušších modelů a postupně se komplikuje, pokud historické hodnoty nezapadají do modelu do zadané prahové hodnoty. Pokud určitý model poskytuje špatnou předpověď, program aplikuje složitější aproximační postupy – lineární, polynomiální, Gaussovské atd. – a testuje každý nový model proti dříve shromážděným hodnotám dat, dokud není nalezen model poskytující nejpřesnější předpověď. Takový proces ve spojení s efektivním vícevláknovým výpočtem poskytuje zvláště vysoký výkon na vícejádrových nebo víceprocesorových systémech.

Například GMDH Shell staví prediktivní vysoce přesný model založený na datové sadě 200 000 řádků za pouhých 37 sekund – výsledek stěží dosažitelný s konkurenčními řešeními. A na rozdíl od mnoha matematicky orientovaných softwarů je GMDH Shell úžasně snadno použitelný díky předdefinovaným analytickým šablonám a celkové transparentnosti uživatelského rozhraní.

Celkově vzato, GMDH Shell je ideální pro prediktivní modelování, analýzu časových řad, prokládání křivek a další úlohy pro předpovědi a analýzu historických dat. Kombinace výkonného matematického algoritmu uvnitř a jasného intuitivního rozhraní umožňuje vytvořit přesný prediktivní model s minimálním úsilím.


Stáhněte si GMDH Shell pro Data Science okamžitě!

Více než 100 000 lidí si již stáhlo GMDH Shell!

Výhody GMDH Shell pro datovou vědu

  • Automaticky určuje strukturu modelu
  • Zabraňuje nadměrnému vybavení a funguje dobře s velmi malými soubory dat
  • Je rychlý i s 1000 vstupními proměnnými
  • Poskytuje nástroje pro prognózování, klasifikaci, regresi a shlukování v jednom balíčku

Související stránky: