Ladda ner GMDH Shell

Gå med i det kostnadsfria akademiska licensprogrammet

Vi välkomnar professorer och deras studenter och forskarstuderande och laboratoriepersonal att delta i det akademiska licensprogrammet som ger fri tillgång till GMDH Shell-programvara för utbildnings- och icke-kommersiella ändamål.

Hur man kvalificerar sig

1. Vi tar emot ansökningar från universitet och anknutna institutioner med .edu och .edu.xx webbplats domännamn. Vi kommer att acceptera organisationer med olika domäner från fall till fall. (Länkar till LinkedIn- och Facebook -profiler accepteras inte).

2. Programdeltagare måste behålla en referens till webbplatsen GMDH Shell på en avdelnings webbsida eller en personlig webbsida inom institutionens domän.

3. Du bör påskynda ansökan med en kort beskrivning av programvarans användningsändamål eller mål (till exempel stöd för föreläsningar och klasser, institutionens forskningsprojekt, bidragsprogram eller individuell forskarutbildning och forskarutbildning.