Komma igång

Hur man eliminerar manuellt Excel-arbete och ökar intäkterna

Automatisera din process för ökad effektivitet och vinst [Gratis guide]

Ladda ner

Vad kommer du att lära dig?

Genom att läsa vår guide kommer du att lära dig om begränsningarna med att använda Excel för supply chain management och de viktigaste skillnaderna mellan Excel och moderna supply chain planeringsverktyg, tillsammans med verkliga Streamline användningsfall som lyfter fram de fördelar du kan få. Guiden tar också upp vanliga farhågor i samband med investeringar i avancerade planeringsverktyg och de kostnadsbesparingar de kan ge din organisation.

Kärnämnen avslöjade

  • Varför Excel inte längre är det bästa verktyget för supply chain management
  • Excel kontra moderna verktyg för planering av försörjningskedjan
  • Fallstudier om hur Streamlline programvara för lageroptimering hjälpte till att minska kostnaderna
  • Varför överväger du fortfarande att gå över från Excel?

Vad experter säger om Streamline

Ungefär GMDH Streamline

GMDH Streamline är en kraftfull och sofistikerad digital lösning för efterfrågeprognoser och intäktsplanering som använder AI och dynamisk simulering för att optimera lagernivåer och öka lönsamheten i leveranskedjan för tillverkare, distributörer och återförsäljare över hela världen.


Streamline logotyp