Komma igång

Optimera vertikalt integrerad produktion för vin- och spritföretag

Branschutmaningar och hur Streamline kan hjälpa till att övervinna dem [One-Pager]

Ladda ner

Vad kommer du att lära dig?

Genom att läsa ensidigt lär du dig hur Streamline Integrated Business Planning Platform gör det möjligt för vin- och spritföretag att uppnå ökad effektivitet – oavsett hur komplex deras försörjningskedja är.

Streamline tillåter vin- och spritföretag att:

  • Minimera ledtiderna
  • Förbättra synlighet och transparens
  • Optimera inventering
  • Reagera proaktivt och förbli konkurrenskraftig

Vad experter säger om Streamline

Ungefär GMDH Streamline

GMDH Streamline är en kraftfull och sofistikerad digital lösning för efterfrågeprognoser och intäktsplanering som använder AI och dynamisk simulering för att optimera lagernivåer och öka lönsamheten i leveranskedjan för tillverkare, distributörer och återförsäljare över hela världen.


Streamline logotyp