Говорете с експерт →

Софтуер Excel VS: гъвкавост и капацитет за симулация в процесите на планиране на инвентара: Уебинар на живо


тема: Софтуер Excel VS: гъвкавост и капацитет за симулация в процесите на планиране на инвентара

GMDH Streamline е домакин на серия от уебинари, фокусирани върху оптимизирането на процесите на прогнозиране на търсенето и планиране на запасите по време на кризата. Всяка седмица ще се свързваме с експерти по веригата на доставки от цял свят, които ще споделят своя опит от различни гледни точки.

Процесът на планиране на веригата за доставки включва взаимодействието на различни заинтересовани страни в рамките на компанията. От една страна, областите на продажби и маркетинг, които включват познания за пазара поради близостта им до клиента, а от друга страна, оперативните области, които имат взаимоотношения с доставчици и управляват производствените планове. В среда на несигурност и промени скоростта, с която тези участници могат да си сътрудничат помежду си, както и способността им да оценяват различни сценарии, играят важна роля, позволявайки на компанията да взема навременни решения за правилен баланс на веригата.

Като се има предвид, че трябва да бъдат включени променливи като по-нисък обем на продажбите, различни дати на търсене, различни срокове за доставка на доставчици или въздействието на промените в разходите и цените. Капацитетът за симулация е решаващ не само за оптимизирането на веригата за доставки, но и за оцеляването на компанията.

По време на този уебинар ще получите представа за това как Streamline улеснява взаимодействието между всички страни, участващи в процеса на планиране, и позволява бърза оценка на различните сценарии, които могат да възникнат.

Относно говорителя:

Марио Бадило Р., партньор-генерален мениджър Proaktio – има повече от 20 години опит в бизнес консултирането с технологични решения като ERP, SCP и BI. Бизнес съвети за повече от 60 компании в Колумбия, Еквадор и Перу, особено в промишления и търговския сектор. Работи като обучител в MRPII и S&OP в Колумбия, Еквадор и Перу.

Други видеоклипове:


Все още разчитате на ръчна работа в Excel за планиране на продажби и операции (S&OP)?

Вижте какво може да направи Streamline за вас

  • Постигнете оптимална наличност на инвентара 95-99%, като гарантирате, че можете постоянно да отговаряте на търсенето на клиентите.
  • Постигнете точност на прогнозата до 99%, получавайки по-надеждно планиране и вземане на решения.
  • Изпитайте до 98% намаление на изчерпването, минимизирайки пропуснатите възможности за продажби и недоволството на клиентите.
  • Намалете излишните запаси с до 50%, освобождавайки ценен капитал и място за съхранение.
  • Увеличете маржовете с 1-5 процентни пункта, повишавайки общата рентабилност.
  • Насладете се на до 56 пъти възвръщаемост на инвестициите в рамките на една година, с възвръщаемост на инвестициите от 100%, постижима през първите три месеца.
  • Намалете времето, изразходвано за прогнозиране, планиране и поръчване с до 90%, позволявайки на вашия екип да се съсредоточи върху стратегически дейности.