Porozmawiaj z ekspertem →

Oprogramowanie Excel VS: elastyczność i możliwości symulacji w procesach planowania zapasów: seminarium internetowe na żywo


Temat: Oprogramowanie Excel VS: elastyczność i możliwości symulacji w procesach planowania zapasów

GMDH Streamline prowadzi cykl seminariów internetowych poświęconych optymalizacji procesów prognozowania popytu i planowania zapasów w czasie kryzysu. Co tydzień będziemy kontaktować się z ekspertami ds. Łańcucha dostaw z całego świata, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z różnych perspektyw.

Proces planowania łańcucha dostaw obejmuje interakcję różnych interesariuszy w firmie. Z jednej strony obszary sprzedaży i marketingu uwzględniające wiedzę rynkową ze względu na bliskość klienta, z drugiej obszary operacyjne, które mają relacje z dostawcami i zarządzają planami produkcyjnymi. W środowisku niepewności i zmian szybkość, z jaką uczestnicy mogą ze sobą współpracować, a także ich zdolność do oceny różnych scenariuszy, odgrywają ważną rolę w umożliwieniu firmie podejmowania szybkich decyzji w celu zapewnienia właściwej równowagi łańcucha.

Biorąc pod uwagę, że należy uwzględnić zmienne, takie jak mniejsza wielkość sprzedaży, różne daty zapotrzebowania, różne terminy dostaw dostawców lub wpływ zmian kosztów i cen. Możliwości symulacji decydują nie tylko o optymalizacji łańcucha dostaw, ale także o przetrwaniu firmy.

Podczas tego webinarium dowiesz się, w jaki sposób Streamline ułatwia interakcję między wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces planowania i umożliwia szybką ocenę różnych scenariuszy, które mogą się pojawić.

O prelegencie:

Mario Badillo R., Partner-General Manager Proaktio - ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym z rozwiązaniami technologicznymi takimi jak ERP, SCP i BI. Doradztwo biznesowe dla ponad 60 firm w Kolumbii, Ekwadorze i Peru, zwłaszcza w sektorach przemysłowym i handlowym. Pracuje jako trener w MRPII i S&OP w Kolumbii, Ekwadorze i Peru.

Dalsze filmy:


Nadal polegasz na pracy ręcznej w Excel przy planowaniu sprzedaży i operacji (S&OP)?

Zobacz, co Streamline może dla Ciebie zrobić

  • Osiągnij optymalną dostępność zapasów 95-99%, zapewniając konsekwentne zaspokajanie potrzeb klientów.
  • Osiągnij dokładność prognoz do 99%, uzyskując bardziej niezawodne planowanie i podejmowanie decyzji.
  • Zmniejszenie zapasów w magazynie aż do 98%, minimalizując utracone szanse sprzedaży i niezadowolenie klientów.
  • Zmniejsz nadmiar zapasów nawet o 50%, uwalniając cenny kapitał i przestrzeń magazynową.
  • Zwiększ marże o 1-5 punktów procentowych, zwiększając ogólną rentowność.
  • Ciesz się nawet 56-krotnym zwrotem z inwestycji w ciągu jednego roku, przy czym zwrot z inwestycji na poziomie 100% można osiągnąć w ciągu pierwszych trzech miesięcy.
  • Skróć czas spędzony na prognozowaniu, planowaniu i zamawianiu nawet o 90%, umożliwiając Twojemu zespołowi skupienie się na działaniach strategicznych.