Få en demo →

SAP ERP og Streamline — Et kraftig verktøysett for forsyningskjede-profesjonelle | GMDH

Maksimer verdien av SAP ERP-investeringen din — forleng SAP for suksess i forsyningskjedeplanlegging med Streamline

Maksimer verdien av SAP ERP-investeringen din — forleng SAP for suksess i forsyningskjedeplanlegging med Streamline

SAP ERP er en markedsledende bedriftsprogramvareapplikasjon som tilbyr ulike moduler for å administrere forretningsdrift og strømlinjeforme prosesser på tvers av drift, innkjøp, produksjon, service, salg, økonomi og mer.

I integrasjon med Streamline-plattformen for forsyningskjedeadministrasjon, kan bedrifter raskt adressere sine viktigste forretningsprioriteringer: planlegge mer effektivt, automatisere rutineprosesser, forbedre ytelsen og strømlinjeforme ressursallokering.

Markedsdata viser at synlighet i forsyningskjeden er en av de viktigste strategiske prioriteringene for selskaper over hele verden. Likevel har bare en liten prosentandel av bedriftene mestret det:

Excel bruksstatistikk i supply chain management

Kombinasjonen av SAP og GMDH Streamline kan maksimere verdien av SAP ERP-investering

La oss se nærmere på fordelene ved å bruke SAP- og GMDH Streamline-løsninger sammen:

Forsyningsledere og etterspørselsplanleggere bruker SAP og GMDH Streamline som et kraftig verktøysett som lar dem fokusere på forretnings-KPIer og mål, ikke bare funksjonelle beregninger.

Excel Streamline + SAP = Kraftig verktøysett ❤
Teknologi Utdatert Måloppnående teknologi på høyt nivå
Data Statiske og siled data Sanntidsdata i ett enkelt system
Automatisering av forretningsflyt Ikke tilgjengelig Ja, basert på industriens beste praksis
Team Dårlig teamsamhandling Moden samarbeid og S&OP prosess
Krev prognosenøyaktighet Stoler på manuelt arbeid Stoler på AI-basert algoritme
Dynamisk simulering Ikke tilgjengelig AI-basert teknologi

Hva sier våre strategiske partnere:

Mario Badillo Testimonial om fordelene ved å bruke SAP ERP og Streamline sammen
Pablo Gonzales anbefaling om bruk av SAP ERP og Streamline sammen

Sammendrag

Når de brukes sammen, skaper GMDH Streamline og SAP et kraftig verktøysett for organisasjoner som ønsker å optimalisere prognose- og planleggingsprosessene sine.

Ved å utnytte AI- og maskinlæringsevner med Streamline, kan organisasjoner generere mer nøyaktige og pålitelige sanntidsprognoser som kan administreres i ett enkelt SAP-system. Denne integrasjonen hjelper organisasjoner med å effektivisere driften, redusere kostnadene og forbedre avkastningen på den totale investeringen.

Bestill en demo med Streamline

Ta smartere, mer lønnsomme og hundrevis av ganger raskere beslutninger som sparer millioner av tapte inntekter! Maksimer verdien av SAP ERP-investeringer med Streamline!


For mye manuelt arbeid i Excel?

Se hva Streamline kan gjøre for deg

  • 99+% lagertilgjengelighet.
  • Opptil 99% prognosenøyaktighet.
  • Opptil 98% reduksjon i lagerbeholdninger.
  • Opptil 50% reduksjon i overflødig beholdning.
  • 1-5 prosentpoeng marginforbedring.
  • Opptil 56X ROI på ett år. 100% ROI i løpet av de første 3 månedene.
  • Opptil 90% reduksjon i tid brukt på prognoser, planlegging og bestilling.