Prata med våra experter

SAP ERP och Streamline — En kraftfull verktygsuppsättning för Supply Chain-proffs | GMDH

Maximera värdet av din SAP ERP-investering — utöka SAP för framgång i leveranskedjan med Streamline

Maximera värdet av din SAP ERP-investering — utöka SAP för framgång i leveranskedjan med Streamline

SAP ERP är ett marknadsledande företagsprogram som tillhandahåller olika moduler för att hantera affärsverksamhet och effektivisera processer över verksamhet, inköp, tillverkning, service, försäljning, ekonomi och mer.

I integration med Streamline-plattformen för försörjningskedjehantering kan företag snabbt ta itu med sina främsta affärsprioriteringar: planera mer effektivt, automatisera rutinprocesser, förbättra prestanda och effektivisera resursallokeringen.

Marknadsdata visar att försörjningskedjans synlighet är en av de högsta strategiska prioriteringarna för företag runt om i världen. Ändå har bara en liten andel av företagen bemästrat det:

Excel användningsstatistik i supply chain management

Kombinationen av SAP och GMDH Streamline kan maximera värdet av SAP ERP-investering

Låt oss ta en närmare titt på fördelarna med att använda SAP och GMDH Streamline lösningar tillsammans:

Försörjningsansvariga och efterfrågeplanerare använder SAP och GMDH Streamline som en kraftfull verktygsuppsättning som låter dem fokusera på affärs-KPI:er och mål, inte bara funktionella mätvärden.

Excel Streamline + SAP = Kraftfull verktygssats ❤
Teknologi Föråldrad Måluppnående teknologi på hög nivå
Data Statisk och siled data Realtidsdata i ett enda system
Automatisering av affärsflöden Inte tillgänglig Ja, baserat på branschens bästa praxis
Team Dålig teaminteraktion Moget samarbete och S&OP-process
Begär prognoser noggrannhet Förlitar sig på manuellt arbete Förlitar sig på AI-baserad algoritm
Dynamisk simulering Inte tillgänglig AI-baserad teknik

Vad våra strategiska partners säger:

Mario Badillo Rekommendation om fördelarna med att använda SAP ERP och Streamline tillsammans
Pablo Gonzales rekommendation om att använda SAP ERP och Streamline tillsammans

Sammanfattning

När de används tillsammans skapar GMDH Streamline och SAP en kraftfull verktygsuppsättning för organisationer som vill optimera sina prognos- och planeringsprocesser.

Genom att utnyttja AI- och maskininlärningskapaciteten med Streamline kan organisationer generera mer exakta och tillförlitliga realtidsprognoser som kan hanteras i ett enda SAP-system. Denna integration hjälper organisationer att effektivisera sin verksamhet, minska kostnaderna och förbättra avkastningen på sin totala investering.

Boka en demo med Streamline

Ta smartare, mer lönsamma och hundratals gånger snabbare beslut som sparar miljontals förlorade intäkter! Maximera värdet av SAP ERP-investeringar med Streamline!


För mycket manuellt arbete i Excel?

Se vad Streamline kan göra för dig

  • 99+% lagertillgänglighet.
  • Upp till 99% prognosnoggrannhet.
  • Upp till 98% minskning i lager.
  • Upp till 50% minskning av överskottslager.
  • 1-5 procentenheters marginalförbättring.
  • Upp till 56X ROI på ett år. 100% ROI under de första 3 månaderna.
  • Upp till 90% minskning av tid som spenderas på prognoser, planering och beställningar.