Bắt đầu

Cách chọn Phần mềm S&OP phù hợp

Mẹo để tìm ra Giải pháp lý tưởng [Hướng dẫn miễn phí]

Tải xuống

Bạn sẽ học gì?

Bằng cách đọc hướng dẫn của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu về các bước thiết yếu và những cân nhắc chính để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi chọn Phần mềm S&OP.

Các chủ đề cốt lõi được khám phá

  • Đánh giá trạng thái hiện tại: hiểu các mục tiêu cụ thể và đánh giá các quy trình S&OP hiện tại của bạn.
  • Kiểm tra khả năng tích hợp: phần mềm phải tích hợp hoàn hảo với các hệ thống khác trong công ty của bạn.
  • Khám phá Tính dễ sử dụng: xem xét tính thân thiện với người dùng của giao diện phần mềm và tính sẵn có của các tài nguyên đào tạo và hỗ trợ.
  • Suy nghĩ về tính linh hoạt và khả năng mở rộng: chọn giải pháp phần mềm mang lại sự linh hoạt để thích ứng với nhu cầu kinh doanh đang thay đổi và khả năng mở rộng để đáp ứng sự phát triển trong tương lai.

Chuyên gia nói gì về Streamline

Về GMDH Streamline

GMDH Streamline là một giải pháp kỹ thuật số mạnh mẽ và tinh vi để dự báo nhu cầu và lập kế hoạch doanh thu, sử dụng AI và mô phỏng động để tối ưu hóa mức tồn kho và tăng lợi nhuận trên chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ trên toàn thế giới.


Logo Streamline