Liên lạc

Trao quyền lập kế hoạch hàng tồn kho dựa trên AI cho các nhà sản xuất

Giảm lượng hàng dự trữ xuống 98%
Tiết kiệm 90% thời gian dành cho thói quen hàng ngày
Nhận ROI lên đến 56 lần trong 3 tháng đầu tiên

Bắt đầu miễn phí ngay hôm nay »
Không cần thẻ tín dụng

Streamline để làm gì?

Các doanh nghiệp thành công làm việc phối hợp với sự minh bạch hoàn toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Quy trình sản xuất đầy rẫy những tình tiết - phức tạp trong việc thống kê dự báo để lập kế hoạch sản xuất, đặt hàng kịp thời nguyên vật liệu không để xảy ra tình trạng thiếu nguyên vật liệu, tồn kho dư thừa chuyển thành giá trị. Tất cả các quy trình này đòi hỏi rất nhiều sự chú ý và kiến thức từ các nhà lập kế hoạch cung ứng và thường chuyển thành quá nhiều công việc thủ công trong Excel. Vấn đề chung? Đáp ứng Streamline được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của nhà sản xuất.
Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch

Dễ dàng sắp xếp hợp lý các kế hoạch sản xuất dựa trên đơn đặt hàng bán hàng hoặc dự báo nhu cầu.

Tự động hóa MRP

Streamline lập kế hoạch yêu cầu vật liệu của bạn và phát hành đơn đặt hàng đúng hạn.

Giao hàng đúng giờ

Thoát khỏi tình trạng thiếu nguyên liệu, sản xuất và vận chuyển đúng thời hạn.

Bắt đầu với GMDH Streamline miễn phí

Truy cập ngay lập tức. Không cần thẻ tín dụng. Tất cả các tính năng bao gồm.

Đặc trưng

Streamline cho phép bạn đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa ổn định trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình.
Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu
Đảm bảo rằng bạn có sẵn các bộ phận phù hợp đúng thời gian và có thể vận chuyển thành phẩm cho khách hàng như đã cam kết.
Sản xuất linh hoạt
Thực hiện để đặt hàng hoặc làm cho kho dựa trên dự báo nhu cầu.
Sản xuất hàng loạt
Làm tròn các đơn đặt hàng sản xuất thành kích thước lô và tính theo lô tối thiểu.
Mức tồn kho tối ưu
Tránh tình trạng dư thừa không cần thiết trong khi đảm bảo bạn có đủ lượng hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu trong tương lai đúng hạn
Dự báo nhu cầu
Dự báo nhu cầu tự động theo sản phẩm và khách hàng.
Kho an toàn nhanh nhẹn
Giữ kho an toàn với nguyên liệu, thành phẩm, hoặc sản phẩm trung gian.

Bắt đầu với GMDH Streamline miễn phí

Truy cập ngay lập tức. Không cần thẻ tín dụng. Tất cả các tính năng bao gồm.