Nói chuyện với một chuyên gia →

Chúng ta là ai

GMDH là nhà cung cấp sáng tạo toàn cầu về các giải pháp lập kế hoạch chuỗi cung ứng và lập kế hoạch kinh doanh tích hợp. Các giải pháp GMDH được xây dựng trên công nghệ độc quyền 100% và xử lý mọi phần của quy trình lập kế hoạch nhu cầu và hàng tồn kho, mang lại sự minh bạch hoàn toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

GMDH đã tập hợp một đội ngũ chuyên gia hàng đầu về phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm, dự báo kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng.

Chúng tôi tạo ra các giải pháp phần mềm tiên tiến mang lại sức mạnh của các thuật toán dự báo và mô hình hóa GMDH cho những người không chuyên về toán học, cung cấp dự báo chính xác và linh hoạt cho doanh nghiệp.

Sản phẩm Streamline của chúng tôi là giải pháp dự báo nhu cầu và lập kế hoạch bổ sung hàng tồn kho, cho phép doanh nghiệp tối đa hóa lợi tức đầu tư vốn của mình.

Các giải pháp phần mềm của chúng tôi dễ dàng kết hợp vào quy trình công việc kinh doanh thông qua tích hợp với hệ thống ERP / MRP và cơ sở dữ liệu.


Tham gia Chương trình Đối tác Streamline ngay hôm nay

Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ triển khai và tư vấn.


Trở thành đối tác