Promluvte si s odborníkem →

The Ultimate Guide: Mastering Sales and Operation Planning

Stažení

co se naučíš?

Přečtením našeho průvodce se dozvíte o složitosti procesu S&OP a o tom, jak sladí plánování prodeje s výrobními schopnostmi, aby se zvýšila provozní efektivita. Příručka poskytuje jasnou představu o tom, jak může software S&OP zefektivnit obchodní operace. Získáte také znalosti potřebné k výběru správného softwarového řešení šitého na míru specifickým požadavkům vaší společnosti.

Klíčová témata odhalena

  • Pochopení účelu S&OP: zkoumání toho, jak plánování prodeje a provozu hraje klíčovou roli při řízení obchodního úspěchu
  • Výzvy v tradičních procesech S&OP: identifikace překážek, kterým čelí konvenční metody S&OP
  • Hodnocení předních softwarových řešení S&OP: hloubkový pohled na špičková softwarová řešení S&OP a jejich funkce
  • Nejlepší postupy pro implementaci a optimalizaci softwaru S&OP: diskuse o strategiích a přístupech pro úspěšnou implementaci a optimalizaci softwaru S&OP

Co říkají odborníci o Streamline

Asi GMDH Streamline

GMDH Streamline je výkonné a sofistikované digitální řešení pro prognózování poptávky a plánování příjmů, které využívá umělou inteligenci a dynamickou simulaci k optimalizaci úrovní zásob a zvýšení ziskovosti v dodavatelském řetězci pro výrobce, distributory a maloobchodníky po celém světě.


Logo Streamline