Nói chuyện với một chuyên gia →

Hướng dẫn cơ bản: Nắm vững kế hoạch hoạt động và bán hàng

Tải xuống

Bạn sẽ học gì?

Bằng cách đọc hướng dẫn của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu sự phức tạp của quy trình S&OP và cách nó điều chỉnh việc lập kế hoạch bán hàng với khả năng sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hướng dẫn này cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về cách phần mềm S&OP có thể hợp lý hóa hoạt động kinh doanh. Bạn cũng sẽ có được kiến thức cần thiết để chọn giải pháp phần mềm phù hợp với yêu cầu cụ thể của công ty bạn.

Các chủ đề cốt lõi được khám phá

  • Hiểu mục đích của S&OP: khám phá cách Lập kế hoạch hoạt động và bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thành công kinh doanh
  • Những thách thức trong quy trình S&OP truyền thống: xác định những trở ngại gặp phải trong các phương pháp S&OP truyền thống
  • Đánh giá các giải pháp phần mềm S&OP hàng đầu: xem xét kỹ lưỡng các giải pháp phần mềm S&OP hàng đầu và các tính năng của chúng
  • Các phương pháp hay nhất để triển khai và tối ưu hóa phần mềm S&OP: thảo luận các chiến lược và phương pháp tiếp cận để triển khai và tối ưu hóa thành công phần mềm S&OP

Chuyên gia nói gì về Streamline

Về GMDH Streamline

GMDH Streamline là một giải pháp kỹ thuật số mạnh mẽ và tinh vi để dự báo nhu cầu và lập kế hoạch doanh thu, sử dụng AI và mô phỏng động để tối ưu hóa mức tồn kho và tăng lợi nhuận trên chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ trên toàn thế giới.


Logo Streamline