Nói chuyện với một chuyên gia →

Tình trạng nội thất 2023

Xu hướng thị trường chính và chiến thắng nhanh chóng cho Giám đốc chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nội thất [Nghiên cứu ngành]

Tải xuống

Bạn sẽ học gì?

Ngành công nghiệp đồ nội thất có những thách thức cụ thể của nó. Các yếu tố gây gián đoạn đáng kể nhất là sự gia tăng chi phí vận chuyển, gián đoạn thương mại, tối ưu hóa kho bãi, thiếu nguyên liệu và bộ phận, thời gian giao hàng tăng vọt, v.v.

Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá hiện trạng của ngành nội thất vào năm 2023, với các xu hướng và công nghệ định hình cuộc cách mạng kỹ thuật số, đồng thời tìm hiểu cách các doanh nghiệp nội thất có thể chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới.

Ngoài ra, chúng tôi đã bao gồm các đề xuất và nghiên cứu điển hình về cách Người lập kế hoạch nhu cầu và Người quản lý cung ứng có thể giành được nhiều thắng lợi nhanh chóng hơn trong quản lý chuỗi cung ứng với nền tảng lập kế hoạch chuỗi cung ứng GMDH Streamline.

Các chủ đề cốt lõi được khám phá

  • Tổng quan về ngành và hành vi người tiêu dùng
  • Thiếu trưởng thành kỹ thuật số là thách thức chính
  • tầm nhìn 5 năm
  • “Thắng nhanh” với Streamline

Tải ngay!

Nghiên cứu ngành của bạn sẽ được gửi qua email

Chuyên gia nói gì về Streamline

Về GMDH Streamline

GMDH Streamline là một giải pháp kỹ thuật số mạnh mẽ và tinh vi để dự báo nhu cầu và lập kế hoạch doanh thu, sử dụng AI và mô phỏng động để tối ưu hóa mức tồn kho và tăng lợi nhuận trên chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ trên toàn thế giới.


Logo Streamline

Tải ngay!

Nghiên cứu ngành miễn phí của bạn sẽ được gửi qua email