Говорете с експерт →

Как Streamline подобри точността на прогнозиране на търсенето, оборота на запасите и видимостта за вертикално интегрираната производствена компания

Относно компанията

VM Finance Group се откроява като водещ холдинг в България, известен с разнообразната си гама от компании в различни индустрии като дистрибуция на потребителски стоки, логистика, медии, реклама, образование и недвижими имоти. С опит в успешен бизнес растеж, глобални партньорства и силна репутация за иновации и високи постижения, VM Finance Group се превърна в пазарен лидер за 30 години.

Като част от VM Finance Group, Avendi и Delion успешно оперират в областта на дистрибуцията и маркетинга на бързооборотни стоки, Mоvio Logistics управлява услуги в логистичния сектор, A Team е агенция за комуникация и маркетинг, Manager Media Group е издател Списание Мениджър от 25 години. Центровете ABC KinderCare налагат практики за образование и грижи в ранна детска възраст.

ВМ Финанс груп има джойнт венчър партньорства с френската компания – Edenred, световен лидер в областта на предплатените корпоративни услуги и немската компания – Gebr. Heinemann, един от световните лидери на пазара на дребно за международни пътувания.

Предизвикателство

VM Finance Group беше изправена пред значителни предизвикателства поради сложността на своите операции и неефективните процеси на управление на веригата за доставки. С разнообразно портфолио от компании, особено тези, боравещи с бързооборотни потребителски стоки, групата се бореше с точността на доставките и прецизността на прогнозите. Тези компании използваха Excel, което не беше работещо. Ръчните методи за прогнозиране, разчитащи на Excel, доведоха до ниска точност, докато несвързаните практики за управление на инвентара бяха неефективни. 

Проект

За да се справи с тези проблеми, VM Finance Group започна да търси цялостно решение за управление на веригата за доставки и беше доволен от функционалността, предлагана от Streamline. Насоките, предоставени от архитектите на решенията на Streamline по време на процеса на подбор, се оказаха безценни, гарантирайки, че са намерили най-подходящия софтуер.

Холдингът внедри Streamline за три търговски дружества, които оперират в България: компаниите за храни и напитки Avendi, Delion и Movio, логистичната компания. Процесът на внедряване включваше картографиране на текущите работни потоци, персонализиране на системата, за да отговаря на конкретни бизнес изисквания, и обучение на потребителите.

Резултати

„Определено виждаме Streamline да продължава да подкрепя нашия бизнес в бъдеще и го препоръчваме на други, които търсят ефективно решение за управление на веригата за доставки,“ – каза Десислав Драганов, мениджър „Оптимизация на веригата за доставки“ във ВМ Финанс Груп.

Започнете с Streamline »

Допълнителна информация:

Все още разчитате на ръчна работа в Excel за планиране на продажби и операции (S&OP)?

Вижте какво може да направи Streamline за вас

  • Постигнете оптимална наличност на инвентара 95-99%, като гарантирате, че можете постоянно да отговаряте на търсенето на клиентите.
  • Постигнете точност на прогнозата до 99%, получавайки по-надеждно планиране и вземане на решения.
  • Изпитайте до 98% намаление на изчерпването, минимизирайки пропуснатите възможности за продажби и недоволството на клиентите.
  • Намалете излишните запаси с до 50%, освобождавайки ценен капитал и място за съхранение.
  • Увеличете маржовете с 1-5 процентни пункта, повишавайки общата рентабилност.
  • Насладете се на до 56 пъти възвръщаемост на инвестициите в рамките на една година, с възвръщаемост на инвестициите от 100%, постижима през първите три месеца.
  • Намалете времето, изразходвано за прогнозиране, планиране и поръчване с до 90%, позволявайки на вашия екип да се съсредоточи върху стратегически дейности.