Porozmawiaj z ekspertem →

Jak osiągnąć optymalne zapasy dzięki opartemu na sztucznej inteligencji podejściu do wykrywania popytu | GMDH

Rozwiązania do wykrywania popytu oparte na sztucznej inteligencji zapewniają wiele korzyści w zakresie prognozowania łańcucha dostaw, w tym większą dokładność, zwiększoną wydajność i zwiększoną niezawodność. Korzystając z algorytmów opartych na sztucznej inteligencji w połączeniu z analizą Big Data, można wziąć pod uwagę i przeanalizować ogromną liczbę danych wejściowych jednocześnie. Pomaga to w tworzeniu dokładniejszych prognoz, które są w stanie lepiej przewidywać zdarzenia lub zmiany na rynku.

Webinar „Jak osiągnąć optymalne zapasy dzięki podejściu do wykrywania popytu opartego na sztucznej inteligencji”, prowadzony przez Sheetal Yadav, COO w Anamind wraz z Lu Shi, kierownikiem ds. sukcesu partnerów, ujawnił możliwości Demand Sensing i jego wpływ na łańcuch dostaw.

Potencjalne straty i nadmiar zapasów

W zarządzaniu łańcuchem dostaw potencjalne straty i nadwyżki zapasów mogą wynikać z różnych czynników, w tym braku zapasów. Typowe przyczyny braku zapasów obejmują wahania popytu, błędy w prognozach sprzedaży, słabe wyniki dostawców, incydenty logistyczne, incydenty związane z jakością oraz problemy z niezawodnością operacji. Identyfikując podstawową przyczynę tych problemów i wdrażając proaktywne środki w celu ich rozwiązania, firmy mogą zminimalizować ryzyko utraty sprzedaży, nadmiernych zapasów i innych negatywnych skutków dla ich wyników finansowych. Kluczowe znaczenie ma nadanie priorytetu optymalizacji łańcucha dostaw, podejmowaniu decyzji w oparciu o dane i komunikacji z dostawcami w celu zapewnienia, że poziomy zapasów są zawsze utrzymywane na optymalnym poziomie.

Wady utrzymywania zapasów o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Chociaż zapasy bezpieczeństwa mogą pomóc firmom ograniczyć ryzyko wyczerpania zapasów i zapewnić ciągłość operacji, utrzymywanie wysokiego poziomu zapasów bezpieczeństwa ma również wady. Jedną z głównych wad jest zwiększony koszt utrzymania związany z nadmiarem zapasów. Może to obejmować wydatki związane z przechowywaniem, obsługą i ubezpieczeniem, które mogą sumować się w czasie i negatywnie wpływać na wyniki finansowe firmy. Dodatkowo, w przypadku produktów, które mają ograniczony termin przydatności do spożycia lub są podatne na uszkodzenia lub pogorszenie jakości, utrzymywanie nadmiernych zapasów bezpieczeństwa może prowadzić do marnotrawstwa i dodatkowych kosztów związanych z utylizacją przeterminowanych lub uszkodzonych towarów. W związku z tym ważne jest staranne zrównoważenie poziomów zapasów bezpieczeństwa z innymi czynnikami, takimi jak dokładność prognozowania popytu i wydajność dostawców, aby zoptymalizować zarządzanie zapasami i zminimalizować koszty ogólne.

Zasoby bezpieczeństwa: czynniki do rozważenia

Zapasy bezpieczeństwa to kluczowy element zarządzania zapasami, który pomaga firmom ograniczać ryzyko braku zapasów i zapewniać ciągłość operacji. Kluczem zapasu bezpieczeństwa jest zmienność popytu i podaży, a także następujące czynniki:

  1) Dokładność prognozy: Dokładność prognozowania popytu ma kluczowe znaczenie dla określenia odpowiednich poziomów zapasów bezpieczeństwa. Niedokładne prognozy mogą prowadzić do nadmiernych zapasów lub ich braków, co może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy.
  2) Czas realizacji: Czas potrzebny dostawcom na dostarczenie produktów może mieć wpływ na poziom zapasów bezpieczeństwa. Dłuższe czasy realizacji mogą wymagać wyższych poziomów zapasów bezpieczeństwa, aby zapewnić ciągłość operacji w okresach dużego popytu lub opóźnień dostawców.
  3) Poziom usług: Pożądany poziom usług może również wpływać na poziom zapasów bezpieczeństwa. Firmy, dla których priorytetem jest wysoki poziom usług, mogą być zmuszone do utrzymywania wyższych poziomów zapasów bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że będą w stanie sprostać wymaganiom klientów nawet w okresach wysokiego popytu lub zakłóceń w dostawach.

Poprzez uważną ocenę tych czynników i odpowiednią optymalizację poziomu zapasów bezpieczeństwa, firmy mogą zapewnić, że są w stanie zaspokoić popyt, jednocześnie minimalizując nadwyżki zapasów i związane z nimi koszty.

Możliwości wykrywania popytu

Demand Sensing eliminuje opóźnienia w łańcuchu dostaw, skracając czas między zdarzeniami i reakcję na te zdarzenia. Celem jest skrócenie całkowitego czasu, jaki upływa od pojawienia się statystycznie istotnej kombinacji sygnałów popytu do zdolności planisty do inteligentnego reagowania na te sygnały.

Funkcja wykrywania popytu Streamline, gdy jest włączona, wykorzystuje istniejące dane sprzedaży dla niepełnych okresów, aby udoskonalić i dostosować nasze prognozy. W szczególności uwzględnia bieżący stan sprzedaży w danym okresie i oblicza, jaka część produktu prawdopodobnie zostanie sprzedana w pozostałych dniach na podstawie różnych czynników, takich jak bieżąca data i liczba dni pozostałych do końca okresu.

Na przykład, w przypadku nieoczekiwanie wysokiej sprzedaży w połowie miesiąca, funkcja wykrywania popytu sporządzi inteligentne prognozy na pozostałe dni miesiąca, uwzględniając aktualny trend sprzedaży i pozostały czas w tym okresie. Dzięki temu prognoza sprzedaży jest zawsze aktualna, dokładna i wiarygodna.

Wpływ Demand Sensing na łańcuch dostaw firmy

 • Lepsza dokładność prognoz niż prognozowanie popytu
 • Ulepszone wymagania dotyczące zapasów i zmniejszone koszty transportu
 • Podwyższony poziom usług
 • Zapewnia bardziej responsywne ramy umożliwiające precyzyjne zaspokajanie popytu w krótkim okresie
 • Na zakończenie

  „Demand Sensing to potężne narzędzie, które może poprawić dokładność wymagań dotyczących zapasów, zminimalizować koszty transportu i podnieść poziom usług. Korzystając z Streamline, firmy mogą łatwo uzyskać dostęp do tej funkcji za pomocą jednego kliknięcia, co pozwala systemowi natychmiast rozpocząć optymalizację zapasów”. – powiedział Sheetal Yadav. „Streamline to przyjazna dla użytkownika platforma oferująca intuicyjną nawigację i bezproblemową integrację z innymi systemami, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą usprawnić operacje w łańcuchu dostaw i poprawić ogólną wydajność”.

  Nadal polegasz na pracy ręcznej w Excel przy planowaniu sprzedaży i operacji (S&OP)?

  Zobacz, co Streamline może dla Ciebie zrobić

  • Osiągnij optymalną dostępność zapasów 95-99%, zapewniając konsekwentne zaspokajanie potrzeb klientów.
  • Osiągnij dokładność prognoz do 99%, uzyskując bardziej niezawodne planowanie i podejmowanie decyzji.
  • Zmniejszenie zapasów w magazynie aż do 98%, minimalizując utracone szanse sprzedaży i niezadowolenie klientów.
  • Zmniejsz nadmiar zapasów nawet o 50%, uwalniając cenny kapitał i przestrzeń magazynową.
  • Zwiększ marże o 1-5 punktów procentowych, zwiększając ogólną rentowność.
  • Ciesz się nawet 56-krotnym zwrotem z inwestycji w ciągu jednego roku, przy czym zwrot z inwestycji na poziomie 100% można osiągnąć w ciągu pierwszych trzech miesięcy.
  • Skróć czas spędzony na prognozowaniu, planowaniu i zamawianiu nawet o 90%, umożliwiając Twojemu zespołowi skupienie się na działaniach strategicznych.