Yêu cầu một bản demo & rarr;

Có gì mới? Bản cập nhật phát hành Streamline 5.20 - 5.21

Bản cập nhật phát hành phần mềm Streamline 5.19 Các tính năng hàng đầu:

0:15 Các thông số có thể chỉnh sửa ở cấp Khoảng không quảng cáo
0:07 - Tự động phát hiện các cột trong trình kết nối
0:29 - Số lượng "Có sẵn trong tay" và "Bản dựng tối đa" trong BOM
0:48 - Tự động phát hiện các khoảng thời gian lịch sử trong trình kết nối Dữ liệu tổng hợp
1:12 - Đã thêm phương sai thời gian dẫn
1:24 - Lô tối thiểu của nhóm
1:10 Bảng tính khả dụng trong cây Nguyên liệu / sản phẩm

Lợi ích của việc sử dụng Streamline:

 • Dự báo, lập kế hoạch và đặt hàng nhanh gấp đôi.
 • Giảm 90-98% trong kho.
 • Giảm 15-50% hàng tồn kho dư thừa.
 • Vòng quay hàng tồn kho cao hơn 35%.
 • ROI 10-40X trong năm đầu tiên. 100% ROI trong tháng đầu tiên.
 • GMDH Streamline đã quản lý hơn $5 tỷ hàng tồn kho cho các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, nhà phân phối, nhà sản xuất và thương mại điện tử trên toàn thế giới.
Tải xuống Streamline »

Miễn phí mãi mãi. Truy cập tức thì.
Hiện đã có cho macOS và Windows.

Đọc thêm:

Quá nhiều công việc thủ công trong Excel?

Streamline kế hoạch của bạn ngày hôm nay:

 • Dự báo, lập kế hoạch và đặt hàng nhanh gấp đôi.
 • Giảm 90-98% trong kho.
 • Giảm 15-50% hàng tồn kho dư thừa.
 • Vòng quay hàng tồn kho cao hơn 35%.
 • ROI 10-40X trong năm đầu tiên. 100% ROI trong tháng đầu tiên.
 • GMDH Streamline đã quản lý hơn $5 tỷ hàng tồn kho cho các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, nhà phân phối, nhà sản xuất và thương mại điện tử trên toàn thế giới.