Snakk med våre eksperter

GMDH Streamline samarbeider med KareLean, et skandinavisk konsulentselskap

New York, NY — 15. november 2022 — GMDH Inc., en innovativ global leverandør av forsyningskjedeplanlegging og prediktive analyseløsninger, lanserte et nytt samarbeid med KareLean, det skandinaviske konsulentselskapet.

KareLean spesialiserer seg på strategisk og operativ planlegging og forbedring av bedriftsverdikjeder. Målet er å hjelpe virksomheter å dra nytte av de strategiske mulighetene som dukker opp fra digitalisering og takle deres største utfordringer, ved å gjennomføre datadrevne verdikjedeytelsesvurderinger, anvende Lean-prinsipper og Six Sigma prosesskontrollmetodologier, samt bruke matematisk modellering, simulering , og Optimalisering for å oppnå forretningsmål og definere potensielle myke og harde begrensninger.

"Digitalisering skaper en enorm mulighet til å forbedre verdikjeden på både fysisk og informasjonsstyringsnivå,"– aksjer Janne Karelahti, konsulent hos KareLean."Vi kan takle alle utfordringer knyttet til salgs- og driftsplanlegging, hovedplanlegging, produksjonsplanlegging, lagerstyring, ordrestyring eller logistikk, og konvertere de identifiserte forbedringsmulighetene til initiativer på veikartet for verdikjedeutvikling."

Janne Karelahti har over 10 års erfaring med ledelseskonsulent innen supply chain management. Han jobbet som Black Belt-sertifisert Lean Six Sigma-konsulent, program- og prosjektleder, og leverandørkjederådgiver i store transformasjonsprogrammer på tvers av ulike bransjer. Betydelig nok, før karrieren som konsulent, jobbet han som doktorgradsforsker ved Helsinki University of Technology og fullførte sin doktorgradsavhandling i Systems and Operations Research.

"Vi gir bedrifter en sjanse til å endre hvordan de ser på forsyningskjedeprosessen og se mulighetene der de andre oppfatter en utfordring. Målet med dette strategiske partnerskapet er å bevise at introduksjonen av digitale verktøy ikke bare gir bedrifter en sjanse til prosessautomatisering, men ved å strømlinjeforme prosessene deres kan de oppnå betydelige effektivitetsforbedringer med relativt små investeringer.» sa Natalie Lopadchak-Eksi, visepresident for partnerskap ved GMDH Streamline.

Omtrent GMDH:

GMDH er det ledende programvareselskapet for forsyningskjedeplanlegging som bygger en AI-drevet løsning for forsyningskjedeplanlegging for å optimalisere lagernivåer og tjene mer penger på forsyningskjeden for produsenter, distributører og forhandlere over hele verden.

Om KareLean:

KareLean er et ledelseskonsulentselskap som tilbyr datadrevne verdikjedeytelsesvurderinger og rådgivning, Lean Six Sigma prosessforbedring og matematisk modellering, simulering og optimalisering av forretningsprosesser.

Pressekontakt:

Mary Carter, PR-sjef

GMDH Streamline

press@gmdhsoftware.com

For mer informasjon om tjenestene til KareLean kontakt:

Janne Karelahti

Konsulent i KareLean

janne.karelahti@karelean.fi

Tlf: +358 40 7726 260

Nettsted: http://www.karelean.fi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/karelean/

For mye manuelt arbeid i Excel?

Se hva Streamline kan gjøre for deg

  • 99+% lagertilgjengelighet.
  • Opptil 99% prognosenøyaktighet.
  • Opptil 98% reduksjon i lagerbeholdninger.
  • Opptil 50% reduksjon i overflødig beholdning.
  • 1-5 prosentpoeng marginforbedring.
  • Opptil 56X ROI på ett år. 100% ROI i løpet av de første 3 månedene.
  • Opptil 90% reduksjon i tid brukt på prognoser, planlegging og bestilling.