Nhận bản demo & rarr;

Khả năng dự báo nhu cầu của GMDH Streamline - Một minh chứng ngắn

Dự báo nhu cầu là gì?

Dự báo nhu cầu là một quá trình phân tích có hệ thống nhằm dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ dựa trên dữ liệu bán hàng lịch sử. Kiến thức về nhu cầu trong tương lai cho phép nhà cung cấp giữ được lượng hàng phù hợp và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt. Dự báo nhu cầu thúc đẩy tất cả các kế hoạch của công ty bao gồm nhu cầu, cung cấp, mua hàng, sản xuất, yêu cầu nguyên vật liệu và kế hoạch tài chính. Dự báo nhu cầu chính xác là rất quan trọng để phát triển kinh doanh bền vững.

Lợi ích của việc sử dụng Streamline:

 • Dự báo, lập kế hoạch và đặt hàng nhanh gấp đôi.
 • Giảm 90-98% trong kho.
 • Giảm 15-50% hàng tồn kho dư thừa.
 • Vòng quay hàng tồn kho cao hơn 35%.
 • ROI 10-40X trong năm đầu tiên. 100% ROI trong tháng đầu tiên.
 • GMDH Streamline đã quản lý hơn $5 tỷ hàng tồn kho cho các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, nhà phân phối, nhà sản xuất và thương mại điện tử trên toàn thế giới.
Bắt đầu với Streamline 5.21.1 »

Miễn phí mãi mãi. Truy cập tức thì.
Hiện đã có cho macOS và Windows.

Video khác:

Quá nhiều công việc thủ công trong Excel?

Xem Streamline có thể làm gì cho bạn

 • Tính khả dụng của khoảng không quảng cáo 99 + %.
 • Độ chính xác dự báo lên đến 99%.
 • Giảm tới 98% trong kho.
 • Giảm tới 50% hàng tồn kho dư thừa.
 • Cải thiện tỷ suất lợi nhuận 1-5 điểm phần trăm.
 • ROI lên đến 56 lần trong một năm. 100% ROI trong 3 tháng đầu tiên.
 • Giảm tới 90% thời gian dành cho việc dự báo, lập kế hoạch và đặt hàng.