Promluvte si s odborníkem →

Vliv rostoucích úrokových sazeb a inflace na globální dodavatelské řetězce

V dynamickém světě řízení dodavatelského řetězce se profesionálové neustále potýkají s řadou výzev, které mohou vést k narušení a nejistotám. Rostoucí inflace a úrokové sazby mohou významně ovlivnit náklady dodavatelského řetězce a finanční plánování. S rostoucími cenami rostou pořizovací náklady, a proto je pro profesionály klíčové, aby tyto výzvy proaktivně řešili.

V tomto článku se konkrétně zaměříme na dopad vysoké inflace a úrokových sazeb na operace dodavatelského řetězce a na to, jak jejich dopady zmírnit.

Rostoucí inflace

Rostoucí inflace v rámci dodavatelského řetězce představuje mnohostrannou výzvu, která má dopad na různé aspekty podnikatelského prostředí. Jak inflace eskaluje, vyvíjí tlak na provozní náklady, což vyvolává zvýšení cen surovin, dopravy a dalších nezbytných součástí. Taková eskalace nákladů výrazně zatěžuje ziskové marže, což ovlivňuje finanční zdraví podniků.

Úrokové sazby a kontrola inflace

Centrální banky často zvyšují úrokové sazby ve snaze řídit inflaci tím, že motivují lidi, aby šetřili peníze. To následně vede ke snížení výdajů, teoreticky vyvolá pokles poptávky a nakonec i snížení nákladů. V obdobích kolísání poptávky a rostoucích nákladů existuje pokušení opustit dlouhodobé strategie ve prospěch okamžitých řešení. Vzhledem k tomu, že se krátkodobé opravy mohou jevit jako vhodné, je zásadní posoudit, jak se tato rychlá náprava sladí s budoucími změnami na trhu, aby byla zajištěna trvalá ziskovost podniku.

Vliv zvýšených úrokových sazeb a inflace na dodavatelské řetězce

Snížení investic do infrastruktury dodavatelského řetězce: Vysoké úrokové sazby snižují atraktivitu dlouhodobých investic do infrastruktury dodavatelského řetězce pro podniky. To zahrnuje neochotu stavět nebo získávat nové sklady nebo skladovací zařízení, aktualizovat dopravní vozidla nebo implementovat digitální vylepšení v systémech dodavatelského řetězce.

Zvýšené náklady na půjčování: Vyšší úrokové sazby zvyšují náklady na půjčky, což vede ke zvýšeným nákladům na každodenní operace, jako je pořizování zásob, doprava a skladování. Tento nárůst nákladů může snížit zisky a vést k problémům s peněžními toky, což má dopad na schopnost podniku investovat do operací dodavatelského řetězce nebo splnit požadavky na objednávky.

Pokles poptávky: Úrokové sazby ovlivňují spotřebitelské výdaje kvůli zvýšeným výpůjčním nákladům, což vede ke snížení poptávky, která přímo ovlivňuje dodavatelský řetězec. Snížená poptávka vyžaduje omezení výroby nebo snížení objednávek, což má dopad na dodavatele dále v dodavatelském řetězci.

Globální dopady na dodavatelské řetězce: Zvýšené úrokové sazby v konkrétní zemi se mohou projevit v globálních dodavatelských řetězcích, zejména v případech, kdy země silně spoléhají na půjčky pro své operace. V důsledku toho se podniky po celém světě potýkají se zvýšenými výpůjčními náklady, sníženými investicemi, sníženou poptávkou a narušením dodavatelského řetězce, pokud jsou vzájemně propojeny jako dodavatelé nebo zákazníci.

Zvýšené náklady na skladování: Rostoucí úrokové sazby zvyšují náklady na skladování zásob, včetně nákladů na sklad, pojištění a financování. Podniky mají tendenci tyto náklady zmírňovat snižováním úrovně zásob. Tato praxe štíhlejších dodavatelských řetězců a snížených bezpečnostních zásob však zvyšuje riziko vyprodání zásob, pokud poptávka kolísá nebo pokud dojde k přerušení dodávek dodavatelů.

Jak mohou manažeři dodavatelských řetězců procházet vyšší inflací a úrokovými sazbami

S nárůstem inflace a úrokových sazeb se manažeři dodavatelského řetězce ocitají v čele zmírňování dopadů na jejich obchodní strategie. Pro navigaci v těchto turbulentních vodách může několik klíčových přístupů posílit dodavatelské řetězce a udržet provozní stabilitu.

Optimalizace zásob: Při zmírňování dopadu vyšších úrokových sazeb je zásadní posouzení a úprava úrovně zásob. Vyhodnocení a doladění úrovní zásob může uvolnit kapitál, který by jinak mohl být vázán, a zajistit tak dostupnost finančních zdrojů pro nezbytné investice. Využití metod, jako je analýza ABC/XYZ a hodnocení stavu zásob, umožňuje manažerům soustředit se na produkty s vysokou hodnotou a optimalizovat zásoby pro trvalou poptávku zákazníků.

Zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce: Budování odolnosti v dodavatelských řetězcích je zásadní. Implementace robustních strategií řízení rizik, diverzifikace dodavatelských sítí a digitalizace operací hrají klíčovou roli při vytváření agilních a adaptabilních dodavatelských řetězců. Schopnost předvídat a předvídat narušení posiluje schopnost podniku procházet náročnými tržními podmínkami.

Kontrola cenových a cenových struktur: V reakci na zvýšené náklady v důsledku inflace musí manažeři dodavatelského řetězce pečlivě vyhodnotit cenovou strukturu. Přenášení zvýšených nákladů na zákazníky je jednou ze strategií, ale pro udržení ziskovosti je nezbytný komplexní přehled financí a ziskových marží. Sledování tržních trendů a chování zákazníků pomáhá při rekalibraci nákupních plánů tak, aby odpovídaly měnícím se požadavkům.

Vyhodnocení možností financování a dodatečných nákladů: S vyššími úrokovými sazbami, které ovlivňují výpůjční náklady, se zkoumání alternativních zdrojů financování, jako je financování dodavatelského řetězce, stává zásadní. Přizpůsobení finančních a úvěrových smluv za účelem stabilizace splátek a optimalizace pracovního kapitálu je zásadní pro zvládnutí finančních problémů.

Technologický pokrok pro provozní efektivitu:Výběr správného softwaru pro optimalizaci zásob a automatizačních nástrojů může výrazně zvýšit provozní efektivitu. Tyto technologie pomáhají při určování optimálních úrovní zásob, dosahují rovnováhy mezi požadavky na zásoby a kapitálovými investicemi a zajišťují efektivní a nákladově efektivní operace.

Platforma dodavatelského řetězce Streamline představuje inovativní a robustní řešení navržené pro prognózování poptávky, plánování doplňování zásob a S&OP. Náš špičkový software poskytuje podnikům nástroje pro optimalizaci úrovně jejich zásob a efektivní předvídání poptávky, což v konečném důsledku zvyšuje schopnost maximalizovat návratnost kapitálových investic. Na rozdíl od mnoha jiných řešení poskytuje Streamline vysoce přesné a flexibilní možnosti předpovědi pomocí pokročilých algoritmů a proprietární technologie pod kapotou.

Sečteno a podtrženo

Závěrem lze říci, že současná ekonomická situace vyžaduje agilitu a proaktivní opatření. Přijetím holistického přístupu, který zahrnuje řízení zásob, odolnost dodavatelského řetězce, hodnocení nákladů, strategie financování a technologický pokrok, mohou lídři dodavatelského řetězce efektivně zvládat vyšší inflaci a úrokové sazby a zajistit stabilitu a udržitelnost tváří v tvář ekonomickým turbulencím.

Stále se spoléháte na manuální práci v Excel pro plánování prodeje a provozu (S&OP)?

Podívejte se, co pro vás Streamline může udělat

  • Dosáhněte optimální dostupnosti zásob 95-99% a zajistěte, abyste mohli konzistentně uspokojovat poptávku zákazníků.
  • Dosáhněte přesnosti prognózy až 99% a získejte spolehlivější plánování a rozhodování.
  • Zažijte až 98% snížení zásob, minimalizujte promarněné prodejní příležitosti a nespokojenost zákazníků.
  • Snižte přebytečné zásoby až o 50% a uvolněte cenný kapitál a úložný prostor.
  • Zvyšte marže o 1–5 procentních bodů, čímž podpoříte celkovou ziskovost.
  • Užijte si až 56násobnou návratnost investic do jednoho roku s návratností 100% dosažitelnou během prvních tří měsíců.
  • Snižte čas strávený předpovídáním, plánováním a objednáváním až o 90%, což vašemu týmu umožní soustředit se na strategické aktivity.