Отримати демо →

Вплив підвищення процентних ставок та інфляції на глобальні ланцюги поставок

У динамічному світі управління ланцюгами поставок професіонали постійно вирішують низку проблем, які можуть призвести до збоїв і невизначеності. Зростаюча інфляція та відсоткові ставки можуть суттєво вплинути на витрати в ланцюзі поставок і фінансове планування. Із зростанням цін зростають витрати на закупівлі, тому для професіоналів вкрай важливо випереджати ці проблеми.

У цій статті ми зосередимося на впливі високої інфляції та процентних ставок на операції в ланцюзі поставок і на тому, як пом’якшити їх вплив.

Зростаюча інфляція

Зростаюча інфляція в ланцюжку постачання представляє багатогранну проблему, яка впливає на різні аспекти бізнес-ландшафту. Зростання інфляції чинить тиск на операційні витрати, спричиняючи підвищення цін на сировину, транспорт та інші важливі компоненти. Таке зростання витрат суттєво впливає на норми прибутку, впливаючи на фінансовий стан бізнесу.

Процентні ставки та контроль над інфляцією

Центральні банки часто підвищують процентні ставки, намагаючись впоратися з інфляцією, стимулюючи людей заощаджувати гроші. Отже, це призводить до скорочення витрат, теоретично викликаючи зниження попиту та, зрештою, зниження витрат. У періоди коливань попиту та зростання витрат виникає спокуса відмовитися від довгострокових стратегій на користь негайних рішень. Оскільки короткотермінові виправлення можуть здатися доцільними, важливо оцінити, як ці швидкі засоби узгоджуються з майбутніми змінами на ринку, щоб забезпечити сталу прибутковість бізнесу.

Вплив підвищених процентних ставок та інфляції на ланцюги поставок

Зменшення інвестицій в інфраструктуру ланцюга постачання: Високі процентні ставки знижують привабливість довгострокових інвестицій в інфраструктуру ланцюга поставок для бізнесу. Це включає небажання будувати або купувати нові склади або складські приміщення, оновлювати транспортні засоби або впроваджувати цифрові вдосконалення в системах постачання.

Підвищені витрати на запозичення: Вищі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень, що призводить до збільшення витрат на повсякденні операції, такі як придбання запасів, транспортування та зберігання. Таке зростання витрат може зменшити прибуток і призвести до проблем з грошовими потоками, впливаючи на здатність компанії інвестувати в операції ланцюга поставок або виконувати вимоги до замовлень.

Зниження попиту: Процентні ставки впливають на споживчі витрати через збільшення вартості позик, що призводить до зменшення попиту, що безпосередньо впливає на ланцюг поставок. Зменшення попиту вимагає скорочення виробництва або замовлень, що впливає на постачальників, розташованих далі в ланцюжку постачання.

Глобальні наслідки для ланцюгів поставок: Підвищені відсоткові ставки в певній країні можуть відбиватися на глобальних ланцюгах поставок, особливо у випадках, коли країни значною мірою покладаються на запозичення для своєї діяльності. Як наслідок, компанії в усьому світі стикаються зі збільшенням вартості позик, скороченням інвестицій, зниженням попиту та порушеннями ланцюга поставок, коли вони взаємопов’язані як постачальники чи клієнти.

Підвищені витрати на зберігання: Підвищення відсоткових ставок збільшує витрати на зберігання запасів, включаючи складські витрати, страхування та фінансування. Підприємства прагнуть зменшити ці витрати шляхом зменшення рівня запасів. Однак ця практика більш компактних ланцюгів постачання та зменшення запасів збільшує ризик вичерпання запасів у разі коливань попиту або збоїв у постачанні постачальниками.

Як менеджери ланцюга постачання можуть керувати вищою інфляцією та процентними ставками

Оскільки інфляція та відсоткові ставки різко зростають, керівники ланцюгів постачання опиняються в авангарді пом’якшення наслідків для своїх бізнес-стратегій. Щоб долати ці бурхливі води, кілька ключових підходів можуть зміцнити ланцюжки поставок і підтримувати операційну стабільність.

Оптимізація запасів: Оцінка та коригування рівня запасів має першочергове значення для пом’якшення впливу вищих процентних ставок. Оцінка та точне налаштування рівня запасів може звільнити капітал, який інакше міг би бути зв’язаним, гарантуючи наявність фінансових ресурсів для важливих інвестицій. Використання таких методів, як аналіз ABC/XYZ і оцінка стану запасів, дозволяє менеджерам зосереджуватися на високоцінних продуктах, оптимізуючи запаси для сталого попиту клієнтів.

Підвищення стійкості ланцюга поставок: Побудова стійкості в ланцюгах поставок має вирішальне значення. Впровадження надійних стратегій управління ризиками, диверсифікація мереж постачальників і цифровізація операцій відіграють ключову роль у створенні гнучких і адаптованих ланцюжків поставок. Здатність прогнозувати та передбачати збої зміцнює здатність бізнесу орієнтуватися в складних ринкових умовах.

Перегляд структури витрат і ціноутворення: У відповідь на збільшення витрат через інфляцію менеджери ланцюга постачання повинні ретельно оцінити структуру ціноутворення. Перекладання підвищених витрат на клієнтів — це одна зі стратегій, але всебічний аналіз фінансів і норми прибутку є важливим для підтримки прибутковості. Відстеження ринкових тенденцій і поведінки клієнтів допомагає переналаштувати плани закупівель відповідно до мінливих вимог.

Оцінка варіантів фінансування та додаткових витрат: Оскільки вищі відсоткові ставки впливають на вартість позик, дослідження альтернативних джерел фінансування, таких як фінансування ланцюга поставок, стає вирішальним. Адаптація фінансових і кредитних угод для стабілізації виплат і оптимізації оборотного капіталу є життєво важливою для вирішення фінансових проблем.

Технологічні досягнення для підвищення ефективності роботи:Вибір правильного програмного забезпечення для оптимізації запасів і інструментів автоматизації може значно підвищити ефективність роботи. Ці технології допомагають визначати оптимальні рівні запасів, встановлюючи баланс між вимогами до запасів і капітальними інвестиціями, а також забезпечуючи оптимізовану та економічно ефективну роботу.

Платформа ланцюга поставок Streamline представляє собою інноваційне та надійне рішення, призначене для прогнозування попиту, планування поповнення запасів і S&OP. Наше передове програмне забезпечення надає підприємствам інструменти для оптимізації рівня запасів і ефективного прогнозування попиту, що в кінцевому підсумку підвищує здатність максимізувати віддачу від капіталовкладень. На відміну від багатьох інших рішень, Streamline забезпечує високоточні та гнучкі можливості прогнозування з використанням передових алгоритмів і запатентованої технології під капотом.

Суть

Підсумовуючи, нинішній економічний ландшафт вимагає оперативності та проактивних заходів. Застосовуючи цілісний підхід, який охоплює управління запасами, стійкість ланцюга постачання, оцінку витрат, стратегії фінансування та технологічний прогрес, лідери ланцюга постачання можуть ефективно керувати вищою інфляцією та процентними ставками, забезпечуючи стабільність і стійкість в умовах економічної нестабільності.

Забагато ручної роботи в Excel?

Подивіться, що Streamline може зробити для вас

  • 99+% доступність запасів
  • До 99% точність прогнозу
  • Зменшення дефіциту запасів на 98%
  • Зменшення надлишкових запасів на 50%
  • На 1-5% збільшення рентабельності.
  • 56-кратна рентабельність інвестицій за рік, 100% ROI протягом перших 3 місяців
  • На 90% скорочення часу, витраченого на прогнозування, планування та замовлення