พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ →

ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้เชี่ยวชาญมักจะรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจนำไปสู่การหยุดชะงักและความไม่แน่นอน อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนห่วงโซ่อุปทานและการวางแผนทางการเงิน เมื่อราคาเพิ่มขึ้น ต้นทุนการจัดซื้อก็เพิ่มขึ้น ทำให้มืออาชีพต้องรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ในเชิงรุก

ในบทความนี้ เราจะเน้นไปที่ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน และวิธีการบรรเทาผลกระทบ

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทานทำให้เกิดความท้าทายหลายแง่มุมซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางธุรกิจในแง่มุมต่างๆ เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แรงกดดันต่อต้นทุนการดำเนินงาน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ การขนส่ง และส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ เพิ่มขึ้น การเพิ่มต้นทุนดังกล่าวทำให้อัตรากำไรลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ

การควบคุมอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางมักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อโดยจูงใจให้ประชาชนออมเงิน ส่งผลให้การใช้จ่ายลดลง ในทางทฤษฎีทำให้อุปสงค์ลดลงและลดต้นทุนในที่สุด ในช่วงที่อุปสงค์ผันผวนและต้นทุนที่สูงขึ้น มีสิ่งล่อใจที่จะละทิ้งกลยุทธ์ระยะยาวหันไปหาแนวทางแก้ไขในทันที เนื่องจากการแก้ไขในระยะสั้นอาจดูเหมาะสม การประเมินว่าวิธีการแก้ไขด่วนเหล่านี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะทำกำไรได้อย่างยั่งยืน

ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อต่อห่วงโซ่อุปทาน

การลดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านซัพพลายเชน: อัตราดอกเบี้ยที่สูงจะช่วยลดความน่าดึงดูดใจของการลงทุนระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐานด้านห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความไม่เต็มใจที่จะสร้างหรือได้มาซึ่งคลังสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บใหม่ อัปเดตยานพาหนะการขนส่ง หรือนำการปรับปรุงดิจิทัลไปใช้ในระบบห่วงโซ่อุปทาน

ต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น: อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการดำเนินงานในแต่ละวัน เช่น การจัดหาสินค้าคงคลัง การขนส่ง และการจัดเก็บ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถลดผลกำไรและนำไปสู่ปัญหากระแสเงินสด ส่งผลกระทบต่อความสามารถของธุรกิจในการลงทุนในการดำเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทานหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสั่งซื้อ

ความต้องการลดลง: อัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ลดลงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการที่ลดลงจำเป็นต้องลดการผลิตหรือคำสั่งซื้อที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ลึกลงไปอีก

ผลกระทบระดับโลกต่อห่วงโซ่อุปทาน: อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถสะท้อนกลับผ่านห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประเทศต่างๆ ต้องพึ่งพาการกู้ยืมเพื่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ผลที่ตามมา ธุรกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น การลงทุนที่ลดลง ความต้องการที่ลดลง และการรบกวนของห่วงโซ่อุปทานเมื่อเชื่อมต่อถึงกันในฐานะซัพพลายเออร์หรือลูกค้า

ต้นทุนการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น: อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ครอบคลุมต้นทุนคลังสินค้า การประกันภัย และการเงิน ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะลดต้นทุนเหล่านี้โดยการลดระดับสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติของห่วงโซ่อุปทานที่ลดน้อยลงและการลดสต็อกด้านความปลอดภัยจะเพิ่มความเสี่ยงของสินค้าคงเหลือหากความต้องการผันผวนหรือหากการส่งมอบของซัพพลายเออร์หยุดชะงัก

ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนจะรับมือกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้อย่างไร

ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้น ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานพบว่าตัวเองอยู่ในแถวหน้าในการบรรเทาผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน แนวทางสำคัญหลายประการสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานและรักษาเสถียรภาพในการปฏิบัติงานได้ เพื่อควบคุมเส้นทางน้ำเชี่ยวเหล่านี้

การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง: การประเมินและปรับระดับสินค้าคงคลังเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบรรเทาผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การประเมินและปรับระดับสต็อกอย่างละเอียดจะช่วยเพิ่มเงินทุนที่อาจผูกติดอยู่ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีทรัพยากรทางการเงินสำหรับการลงทุนที่จำเป็น การใช้ประโยชน์จากวิธีการต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ ABC/XYZ และการประเมินสภาพสินค้าคงคลัง ช่วยให้ผู้จัดการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน

การเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน: การสร้างความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานถือเป็นสิ่งสำคัญ การใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง การกระจายเครือข่ายซัพพลายเออร์ และการดำเนินงานแบบดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่คล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้ ความสามารถในการคาดการณ์และคาดการณ์การหยุดชะงักจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการรับมือกับสภาวะตลาดที่ท้าทาย

การทบทวนโครงสร้างต้นทุนและราคา: เพื่อตอบสนองต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานจะต้องประเมินโครงสร้างราคาอย่างรอบคอบ การส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับลูกค้าเป็นกลยุทธ์หนึ่ง แต่การตรวจสอบทางการเงินและอัตรากำไรอย่างครอบคลุมถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสามารถในการทำกำไร การติดตามแนวโน้มของตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าช่วยในการปรับแผนการจัดซื้อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

การประเมินตัวเลือกการระดมทุนและต้นทุนเพิ่มเติม: เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืม การสำรวจแหล่งเงินทุนทางเลือก เช่น การเงินในห่วงโซ่อุปทานจึงมีความสำคัญ การปรับข้อตกลงทางการเงินและเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพการชำระหนี้และเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียนถือเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญกับความท้าทายทางการเงิน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน:การเลือกซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและเครื่องมืออัตโนมัติที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างมาก เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยในการกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการสต็อกและการลงทุน และรับประกันการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

แพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทาน Streamline ถือเป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการคาดการณ์ความต้องการ การวางแผนการเติมสินค้าคงคลัง และ S&OP ซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยของเรามอบเครื่องมือให้ธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังและคาดการณ์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน ซึ่งแตกต่างจากโซลูชันอื่นๆ มากมาย Streamline มอบความสามารถในการพยากรณ์ที่แม่นยำและยืดหยุ่นสูง โดยใช้อัลกอริธึมขั้นสูงและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายใต้ฝากระโปรง

บรรทัดล่าง

โดยสรุป ภูมิทัศน์เศรษฐกิจในปัจจุบันต้องการความคล่องตัวและมาตรการเชิงรุก ด้วยการใช้แนวทางแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการจัดการสินค้าคงคลัง ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน การประเมินต้นทุน กลยุทธ์การจัดหาเงินทุน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้นำห่วงโซ่อุปทานสามารถนำทางอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพและความยั่งยืนเมื่อเผชิญกับความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ

ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยตนเองใน Excel สำหรับการขายและการวางแผนการปฏิบัติงาน (S&OP) หรือไม่

ดูว่า Streamline ทำอะไรให้คุณได้บ้าง

  • บรรลุความพร้อมใช้งานของสินค้าคงคลัง 95-99% ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ
  • บรรลุความแม่นยำในการคาดการณ์สูงสุด 99% รับการวางแผนและการตัดสินใจที่เชื่อถือได้มากขึ้น
  • สัมผัสประสบการณ์การสต็อกสินค้าที่ลดลงถึง 98% ลดโอกาสในการขายที่พลาดไปและความไม่พอใจของลูกค้า
  • ลดสินค้าคงคลังส่วนเกินได้สูงสุดถึง 50% ช่วยเพิ่มทุนอันมีค่าและพื้นที่จัดเก็บ
  • เพิ่มอัตรากำไร 1-5 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยรวม
  • เพลิดเพลินกับ ROI สูงถึง 56 เท่าภายในหนึ่งปี โดยสามารถบรรลุ ROI 100% ได้ในสามเดือนแรก
  • ลดเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ วางแผน และสั่งซื้อได้สูงสุดถึง 90% ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ได้