Porozmawiaj z ekspertem →

Wpływ rosnących stóp procentowych i inflacji na globalne łańcuchy dostaw

W dynamicznym świecie zarządzania łańcuchem dostaw profesjonaliści nieustannie stawiają czoła szeregowi wyzwań, które mogą prowadzić do zakłóceń i niepewności. Rosnąca inflacja i stopy procentowe mogą znacząco wpłynąć na koszty łańcucha dostaw i planowanie finansowe. Wraz ze wzrostem cen rosną koszty zaopatrzenia, co sprawia, że profesjonaliści muszą aktywnie stawić czoła tym wyzwaniom.

W tym artykule skupimy się szczególnie na wpływie wysokiej inflacji i stóp procentowych na operacje w łańcuchu dostaw oraz sposobach łagodzenia ich skutków.

Rosnąca inflacja

Rosnąca inflacja w łańcuchu dostaw stanowi wieloaspektowe wyzwanie wpływające na różne aspekty krajobrazu biznesowego. W miarę eskalacji inflacji wywiera ona presję na koszty operacyjne, powodując wzrost cen surowców, transportu i innych niezbędnych komponentów. Taka eskalacja kosztów znacząco nadwyręża marże zysku, wpływając na kondycję finansową przedsiębiorstw.

Stopy procentowe i kontrola inflacji

Banki centralne często podnoszą stopy procentowe, próbując opanować inflację, zachęcając ludzi do oszczędzania pieniędzy. W konsekwencji prowadzi to do ograniczenia wydatków, teoretycznie powodując spadek popytu i ostatecznie obniżenie kosztów. W okresach wahań popytu i rosnących kosztów istnieje pokusa porzucenia długoterminowych strategii na rzecz natychmiastowych rozwiązań. Ponieważ rozwiązania krótkoterminowe mogą wydawać się odpowiednie, ważne jest, aby ocenić, w jaki sposób te szybkie środki zaradcze odpowiadają przyszłym zmianom na rynku, aby zapewnić trwałą rentowność firmy.

Wpływ podwyższonych stóp procentowych i inflacji na łańcuchy dostaw

Zmniejszenie inwestycji w infrastrukturę łańcucha dostaw: Wysokie stopy procentowe zmniejszają atrakcyjność długoterminowych inwestycji w infrastrukturę łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw. Obejmuje to niechęć do budowy lub nabycia nowych magazynów lub obiektów magazynowych, modernizacji pojazdów transportowych lub wdrażania cyfrowych ulepszeń w systemach łańcucha dostaw.

Zwiększone koszty pożyczek: Wyższe stopy procentowe podnoszą koszt pożyczek, co skutkuje zwiększonymi wydatkami na codzienne operacje, takie jak pozyskiwanie zapasów, transport i przechowywanie. Ten wzrost kosztów może zmniejszyć zyski i prowadzić do problemów z przepływem środków pieniężnych, wpływając na zdolność firmy do inwestowania w operacje w łańcuchu dostaw lub spełniania wymagań zamówień.

Spadek popytu: Stopy procentowe wpływają na wydatki konsumentów ze względu na zwiększone koszty finansowania zewnętrznego, co skutkuje zmniejszeniem popytu, który bezpośrednio wpływa na łańcuch dostaw. Zmniejszony popyt wymaga cięć w produkcji lub redukcji zamówień, co wpływa na dostawców na dalszych etapach łańcucha dostaw.

Globalne konsekwencje dla łańcuchów dostaw: Podwyższone stopy procentowe w danym kraju mogą odbić się szerokim echem w globalnych łańcuchach dostaw, szczególnie w przypadkach, gdy kraje w dużym stopniu opierają swoją działalność na pożyczkach. W rezultacie przedsiębiorstwa na całym świecie muszą stawić czoła zwiększonym kosztom pożyczek, ograniczeniom inwestycji, zmniejszonemu popytowi i zakłóceniom w łańcuchu dostaw, gdy są wzajemnie powiązane jako dostawcy lub klienci.

Zwiększone koszty przechowywania: Rosnące stopy procentowe zwiększają koszty przechowywania zapasów, obejmujące koszty magazynowania, ubezpieczenia i finansowania. Firmy mają tendencję do ograniczania tych kosztów poprzez zmniejszanie poziomu zapasów. Jednakże praktyka polegająca na szczuplejszych łańcuchach dostaw i zmniejszonych zapasach bezpieczeństwa zwiększa ryzyko braków w przypadku wahań popytu lub zakłóceń w dostawach od dostawców.

Jak menedżerowie łańcucha dostaw mogą poradzić sobie z wyższą inflacją i stopami procentowymi

Wraz ze wzrostem inflacji i stóp procentowych menedżerowie łańcucha dostaw stają na czele działań łagodzących skutki dla swoich strategii biznesowych. Aby poruszać się po tych wzburzonych wodach, można wzmocnić łańcuchy dostaw i utrzymać stabilność operacyjną za pomocą kilku kluczowych podejść.

Optymalizacja zapasów: Ocena i dostosowanie poziomu zapasów ma ogromne znaczenie w łagodzeniu wpływu wyższych stóp procentowych. Ocena i dostrajanie poziomów zapasów może uwolnić kapitał, który w przeciwnym razie byłby zablokowany, zapewniając dostępność zasobów finansowych na niezbędne inwestycje. Wykorzystywanie metod, takich jak analiza ABC/XYZ i ocena stanu zapasów, umożliwia menedżerom skupienie się na produktach o wysokiej wartości, optymalizując zapasy pod kątem stałego zapotrzebowania klientów.

Zwiększanie odporności łańcucha dostaw: Budowanie odporności w łańcuchach dostaw ma kluczowe znaczenie. Wdrażanie solidnych strategii zarządzania ryzykiem, dywersyfikacja sieci dostawców i operacje digitalizacji odgrywają kluczową rolę w tworzeniu elastycznych i elastycznych łańcuchów dostaw. Zdolność do prognozowania i przewidywania zakłóceń zwiększa zdolność firmy do radzenia sobie w trudnych warunkach rynkowych.

Przeglądanie struktur kosztów i cen: W odpowiedzi na zwiększone koszty spowodowane inflacją menedżerowie łańcucha dostaw muszą dokładnie ocenić strukturę cen. Przerzucanie podwyższonych kosztów na klientów to jedna ze strategii, ale do utrzymania rentowności niezbędny jest kompleksowy przegląd finansów i marży zysku. Monitorowanie trendów rynkowych i zachowań klientów pomaga w ponownej kalibracji planów zakupowych w celu dostosowania ich do zmieniających się wymagań.

Ocena możliwości finansowania i dodatkowych kosztów: Ponieważ wyższe stopy procentowe wpływają na koszty pożyczek, kluczowe staje się poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, takich jak finansowanie łańcucha dostaw. Dostosowanie umów finansowych i pożyczkowych w celu ustabilizowania spłat i optymalizacji kapitału obrotowego ma kluczowe znaczenie w radzeniu sobie z wyzwaniami finansowymi.

Postęp technologiczny zapewniający wydajność operacyjną:Wybór odpowiedniego oprogramowania do optymalizacji zapasów i narzędzi do automatyzacji może znacząco zwiększyć efektywność operacyjną. Technologie te pomagają w określeniu optymalnych poziomów zapasów, osiągnięciu równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na zapasy a inwestycjami kapitałowymi oraz zapewnieniu usprawnionych i opłacalnych operacji.

Platforma łańcucha dostaw Streamline to innowacyjne i solidne rozwiązanie przeznaczone do prognozowania popytu, planowania uzupełniania zapasów oraz S&OP. Nasze najnowocześniejsze oprogramowanie zapewnia przedsiębiorstwom narzędzia umożliwiające optymalizację poziomu zapasów i skuteczne prognozowanie popytu, ostatecznie zwiększając zdolność maksymalizacji zwrotu z inwestycji kapitałowych. W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań, Streamline zapewnia bardzo dokładne i elastyczne możliwości prognozowania przy użyciu zaawansowanych algorytmów i zastrzeżonej technologii.

Dolna linia

Podsumowując, obecny krajobraz gospodarczy wymaga elastyczności i proaktywnych działań. Przyjmując holistyczne podejście, które obejmuje zarządzanie zapasami, odporność łańcucha dostaw, ocenę kosztów, strategie finansowania i postęp technologiczny, liderzy łańcucha dostaw mogą skutecznie radzić sobie z wyższą inflacją i stopami procentowymi, zapewniając stabilność i zrównoważony rozwój w obliczu zawirowań gospodarczych.

Nadal polegasz na pracy ręcznej w Excel przy planowaniu sprzedaży i operacji (S&OP)?

Zobacz, co Streamline może dla Ciebie zrobić

  • Osiągnij optymalną dostępność zapasów 95-99%, zapewniając konsekwentne zaspokajanie potrzeb klientów.
  • Osiągnij dokładność prognoz do 99%, uzyskując bardziej niezawodne planowanie i podejmowanie decyzji.
  • Zmniejszenie zapasów w magazynie aż do 98%, minimalizując utracone szanse sprzedaży i niezadowolenie klientów.
  • Zmniejsz nadmiar zapasów nawet o 50%, uwalniając cenny kapitał i przestrzeń magazynową.
  • Zwiększ marże o 1-5 punktów procentowych, zwiększając ogólną rentowność.
  • Ciesz się nawet 56-krotnym zwrotem z inwestycji w ciągu jednego roku, przy czym zwrot z inwestycji na poziomie 100% można osiągnąć w ciągu pierwszych trzech miesięcy.
  • Skróć czas spędzony na prognozowaniu, planowaniu i zamawianiu nawet o 90%, umożliwiając Twojemu zespołowi skupienie się na działaniach strategicznych.