Få en demo →

Bruker AI til å reprodusere menneskelignende oppførsel for etterspørselsprognoser

Siden 2009 har Streamline-teamet levert AI-baserte planleggingsløsninger til flere bransjer. Vi har lært fordelene og begrensningene til AI-teknologi, og for øyeblikket bringer vi denne verdien direkte til deg i en pålitelig og innsiktsfull løsning. Vår artikkel på Forbes.com, Overvinne forsyningskjedeutfordringer med kunstig intelligens: Hva store produsenter trenger å vite, beskriver konkurransefordelene som AI gir til planlegging av forsyningskjede.

Det som er ekstremt nyttig med AI, er dens effektive evne til å finne ikke-trivielle løsninger du kanskje ikke tenker på – selv etter å ha knust tall i Excel i årevis. Vi bruker AI på en av de kritiske delene av planleggingsprosessen for forsyningskjeden: etterspørselsprognoser. Vårt mål er å forbedre prognosenøyaktigheten basert på gjenkjennelse av etterspørselsmønstre – som trender og nivåendringer – tidligere og mer effektivt enn andre metoder tillater. Målet vårt er også å reprodusere beslutninger du ville valgt ved å analysere individuelle etterspørselsmønstre, og også unngå kritiske feil som kan oppstå ved bruk av en upassende AI-metodikk eller -strategi.

AI-teknologi omfatter et bredt spekter av teknikker: blant annet maskinlæring og ekspertsystemer. Under utviklingen av Streamline har vi implementert en kombinasjon av tilnærminger for å gi en noe konservativ, men stabil og pålitelig prognose, i stedet for et mer fokusert resultat som potensielt er ustabilt på grunn av følsomhet for mindre inngangsforstyrrelser. Vår AI-strategi inkluderer testing med millioner av forskjellige mønstre og kombinasjoner av inngangsparametere, noe som gir tillit til påliteligheten til prognoser generert av Streamline.

Bunnlinjen? Streamline bruker AI for å reprodusere menneskelignende oppførsel for etterspørselsprognoser. Vår prognose er basert på en kombinasjon av AI-teknikker og strategier som har vist seg å være effektive, effektive og resultere i bunnlinjeverdi.

Flere artikler:


For mye manuelt arbeid i Excel?

Se hva Streamline kan gjøre for deg

  • 99+% lagertilgjengelighet.
  • Opptil 99% prognosenøyaktighet.
  • Opptil 98% reduksjon i lagerbeholdninger.
  • Opptil 50% reduksjon i overflødig beholdning.
  • 1-5 prosentpoeng marginforbedring.
  • Opptil 56X ROI på ett år. 100% ROI i løpet av de første 3 månedene.
  • Opptil 90% reduksjon i tid brukt på prognoser, planlegging og bestilling.