Begin

De eerste vijf stappen van Supply Chain Officer in een nieuwe functie

De uitdaging

Het starten van de rol van Supply Chain Director brengt een unieke reeks uitdagingen met zich mee. We ontvangen regelmatig demo-aanvragen van mensen die deze functie de afgelopen zes maanden hebben bekleed en zich in een bijzonder veeleisend scenario hebben bevonden.

Deze professionals bevinden zich in een uitdagende situatie, omdat het bedrijf niet alleen op de resultaten van hen anticipeert, maar ook oplossingen verwacht voor bestaande problemen. Daar komt nog bij dat het team onvoldoende tijd heeft gehad om een relatie op te bouwen met de nieuwe Supply Chain Director en zich bijgevolg verzet tegen de veranderingen die door de rol worden opgelegd. Deze weerstand is diep geworteld in de krachtige gewoonten van het team, waardoor elke voorgestelde verandering een formidabele onderneming wordt.

De oplossing

Het spelen van de rol van een 'wind van verandering' of van een arts die de noodzakelijke pijn toedient voor verbetering op de lange termijn is inderdaad een lastige taak. Bij GMDH Streamline hebben we waardevolle suggesties samengesteld om u te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en te overwinnen.

De eerste 5 stappen om u op weg naar succes te helpen:

 • Evalueer de huidige staat van het bedrijf.
 • Stel SMART-doelen op.
 • Vind een oplossing op maat.
 • Boek demo's en bewijs waarde.
 • Plan voor de toekomst.
 • Evalueer de huidige staat van het bedrijf

  Beoordeel de sterke en zwakke punten en de gebieden die verbetering behoeven. Duik in historische gegevens, vooral als Excel het belangrijkste planningsinstrument is geweest. Identificeer eerdere tekortkomingen en bereken Key Performance Indicators (KPI's).

  Stel SMART-doelen op

  Zodra de problemen zijn geïdentificeerd, stelt u specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen vast.

  Specifiek

  Zorg er eerst voor dat uw doelen dat zijn Specifiek, geen ruimte laten voor dubbelzinnigheid. Formuleer duidelijk de gewenste resultaten, zoals het verbeteren van de nauwkeurigheid van prognoses of het optimaliseren van voorraadniveaus.

  Meetbaar

  Zorg er vervolgens voor dat uw doelen dat zijn Meetbaar. Stel meetgegevens en Key Performance Indicators (KPI's) vast waarmee u de voortgang kunt kwantificeren.

   

  Haalbaarheid

  Haalbaarheid is een cruciaal aspect om te overwegen. Hoewel het essentieel is om hoog te mikken, moeten doelen realistisch haalbaar zijn.

  Relevantie

  Relevantie is een andere belangrijke factor bij het stellen van doelen. Stem uw doelstellingen af op de overkoepelende doelstellingen van het bedrijf en de uitdagingen die bij de initiële beoordeling zijn geïdentificeerd.

  Tijdsgebonden

  Ten slotte, doordrenk uw doelen met een Tijdsgebonden element. Bepaal een duidelijk tijdsbestek waarbinnen deze doelstellingen moeten worden bereikt.

  Vind een oplossing op maat

  Zoek een oplossing die aansluit bij uw processen, deze optimaliseert en uw doelen kan bereiken. Het is beter om oplossingen te overwegen die worden geïmplementeerd door ervaren consultants die de processen van uw bedrijf begrijpen en deze in kaart kunnen brengen met de gekozen oplossing. Houd bovendien rekening met de reputatie van potentiële oplossingen op gerenommeerde platforms zoals G2.com en Gartner, waar erkenning en positieve recensies de betrouwbaarheid en effectiviteit ervan onderstrepen bij het aanpakken van diverse uitdagingen in de toeleveringsketen. 

  Boek demo's en bewijs waarde

  Plan 2-3 demo's met de beste oplossingen. Na demo's is het cruciaal om de waarde te bewijzen. Het is absoluut noodzakelijk om verder te gaan dan presentaties op oppervlakkig niveau en een testproject aan te vragen met behulp van uw eigen gegevens. Deze stap maakt een praktische evaluatie van de prestaties van de oplossing mogelijk door de prognose te vergelijken met daadwerkelijke gegevens en deze te benchmarken met de vraagvoorspelling van uw team. Pas na een grondige evaluatie en bevestiging dat de oplossing niet alleen beter presteert, maar ook naadloos aansluit bij uw doelstellingen, kunt u met vertrouwen overgaan tot implementatie.

  Plan voor de toekomst

  Kijk vooruit en anticipeer op de toekomstige behoeften van het bedrijf. Denk aan de schaalbaarheid van planningstools, ook al zijn geavanceerde functies op dit moment misschien niet nodig. Naarmate uw team ervaring opdoet en het bedrijf groeit, zullen er evoluerende vereisten zijn waaraan de gekozen oplossing moet voldoen.

  Ontwikkel een stappenplan

  Ontwikkel een routekaart voor het integreren van workflowsystemen, het aanpakken van uitdagingen op het gebied van voorraadrapportage en het verbeteren van planningstools.

  Bereid uw team voor op de implementatie

  Leg de verantwoordelijkheden duidelijk vast in de uitvoeringsovereenkomst, selecteer een projectmanager en IT-specialisten, die de capaciteit hebben voor het project en het project niet zullen uitstellen.

  Succes veiligstellen

  Verduidelijk de acceptatiecriteria voor de implementatie en geef prioriteit aan de ondersteuning van consultants tijdens de eerste ordercyclus.

  Streamline het proces

  Een 'wind van verandering' zijn is een uitdaging, maar verandering is noodzakelijk om nieuwe en betere resultaten te bereiken. Bij Streamline bieden we niet-aflatende ondersteuning, diepgaande betrokkenheid bij de processen van uw bedrijf en brengen we deze in kaart met onze oplossing om zakelijke uitdagingen aan te gaan en de winstgevendheid te vergroten. Bij Streamline gaat het niet alleen om aanpassen aan veranderingen; het gaat erom deze in te zetten om positieve, duurzame en winstgevende transformaties binnen uw organisatie te katalyseren.

  Te veel handmatig werk in Excel?

  Bekijk wat Streamline voor u kan doen

  • 99+% voorraadbeschikbaarheid.
  • Tot 99% voorspellingsnauwkeurigheid.
  • Tot 98% vermindering van stockouts.
  • Tot 50% vermindering van overtollige voorraad.
  • Margeverbetering van 1-5 procentpunten.
  • Tot 56X ROI in één jaar. 100% ROI in de eerste 3 maanden.
  • Tot 90% minder tijd besteed aan prognoses, planning en bestellen.