Komma igång

Optimerad produktionsplanering för livsmedelstillverkare

effektivisera-case-study-retail

Om klienten

Under de senaste tio åren har företaget "Rud" erkänts som ledaren på den ukrainska marknaden för glass och frysta livsmedel, med en marknadsandel på 33%. Rud är ett modernt produktionskomplex med över 1 000 anställda. Deras produkter presenteras i mer än 55 000 butiker i hela Ukraina. Exportleveranserna till länder som Georgien, Israel, Förenade Arabemiraten, etc., ökar varje år. Företagets ledningssystem uppfyller de internationella kvalitetsstandarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000.

Problem

effektivisera-case-study-retail

Företaget behövde automatisera den operativa planeringen av färdiga produkter baserat på efterfrågan, med hänsyn till produktionsbegränsningar och leveransvillkor för råvaror.

Genomförande

  1. Streamline integration med Ruds affärssystem.
  2. Utveckling av rapporter för analys av planerad och faktisk försäljning.
  3. Utbildning av Ruds team och vidare teknisk support
effektivisera-case-study-retail

Resultat

Vilka affärsprocesser Streamline förbättrade i ditt företag?
Denna mjukvara visade sig vara ett utmärkt verktyg för produktionsplanering, vilket reflekterade över effektivare och rationell användning av produktionslinjer och lager. Som ett resultat har antalet framgångsrika beställningar som genomförts av distributörer ökat. Leveranstiden för råvaror och förpackningsmaterial har förbättrats, vilket minskar belastningen på leverantörsskulder. Med Streamline kan Rud reagera snabbare på förändringar i efterfrågan, och de kan hantera säsongsvariationer med bättre balanser.

Kan du dela KPI:er som tydligt visar framgången med detta projekt?
Den primära indikatorn på genomförbarheten och effektiviteten av detta projekt är att Ruds marknadsandel av glassmarknaden 2020 har ökat. Oavsett befolkningens minskande köpkraft, konkurrenternas aggressiva politik och covid-19-krisen ökade Rud sin försäljning.

Skulle du rekommendera Streamline till din kollega?
"Vi kan med tillförsikt rekommendera Streamline till alla livsmedelsföretag som letar efter ett verktyg för att planera sin försäljning", säger Victor Rudnitsky, logistikchef på Rud. ”Vi hade övervägt flera lösningar för dessa behov. Vi har valt Streamline för dess unika prognosalgoritmer. Streamline-teamet lovade inte "mirakel" och sa inte, "vi kommer att vara med dig, och alla dina problem kommer att vara borta." De sa ärligt: "vi kommer att förbättra det på vissa sätt, men ingenting kan ersätta din upplevelse." Själva programmet integreras snabbt med vårt affärssystem. Vi har sett till att vi samarbetar med proffs inom supply chain optimering under implementeringsprocessen och vidare användning, och det är vi mycket tacksamma för. Det slutliga resultatet är värt varenda krona som spenderas på den här lösningen.”

Vidare läsning:

För mycket manuellt arbete i Excel?

Se vad Streamline kan göra för dig

  • 99+% lagertillgänglighet.
  • Upp till 99% prognosnoggrannhet.
  • Upp till 98% minskning i lager.
  • Upp till 50% minskning av överskottslager.
  • 1-5 procentenheters marginalförbättring.
  • Upp till 56X ROI på ett år. 100% ROI under de första 3 månaderna.
  • Upp till 90% minskning av tid som spenderas på prognoser, planering och beställningar.