Komma i kontakt

Live-webinar: Hur minskar jag potentiella lager och överflöd med AI-baserad lageroptimering?

Ämne: Hur minskar jag potentiella lager och överflöd med AI-baserad lageroptimering?

Effektiv leveransplanering har kommit i fokus efter COVID 19 eftersom ofta förändrade situationer leder till överflöd i lager eller lager. Det är viktigt att förstå hur man optimerar lagret enligt olika situationer för att förbättra lagersituationen och även kassaflödet.

Dagordning

För mycket manuellt arbete i Excel?

Streamline din planering idag:

  • Prognoser, planera och placera beställningar dubbelt så snabbt.
  • 90-98% minskning av lager.
  • 15-50% minskning av överskott av lager.
  • 35% högre lageromsättning.
  • 10-40X ROI under det första året. 100% ROI under den första månaden.
  • GMDH Streamline hanterar redan över $5 miljarder i lager för återförsäljare, grossister, distributörer, tillverkare och e-handel över hela världen.