Pobierz demo →

Seminarium internetowe na żywo: Jak zmniejszyć potencjalne wyprzedania i nadwyżki zapasów dzięki optymalizacji zapasów opartej na sztucznej inteligencji?

Temat: Jak zmniejszyć potencjalne wyprzedania i nadwyżki zapasów dzięki optymalizacji zapasów opartej na sztucznej inteligencji?

Efektywne planowanie dostaw stało się przedmiotem zainteresowania po COVID 19, ponieważ często zmieniające się sytuacje prowadzą do nadmiernych zapasów lub braków. Ważne jest, aby zrozumieć, jak zoptymalizować zapasy w różnych sytuacjach, aby poprawić stan zapasów, a także przepływy pieniężne.

Program

Za dużo pracy ręcznej w Excel?

Zobacz, co Streamline może dla Ciebie zrobić

  • Dostępność zapasów 99+%.
  • Dokładność prognoz do 99%.
  • Redukcja zapasów do 98%.
  • Do 50% redukcja nadmiaru zapasów.
  • Poprawa marży o 1-5 punktów procentowych.
  • Do 56X ROI w ciągu jednego roku. 100% ROI w ciągu pierwszych 3 miesięcy.
  • Skrócenie do 90% czasu poświęconego na prognozowanie, planowanie i zamawianie.