Komma i kontakt

Vad gör att Streamline sticker ut bland konkurrerande lösningar


Synkroniserar beställningsdatum mellan SKU: er

Vad gör du om din Min/Max-påfyllningsstrategi inbyggd i ERP-systemet kastar en inköpssignal för en SKU men andra SKU: er från samma leverantör inte behöver fyllas på ännu? Min/max -beställningssignaler kommer per vara medan företag utfärdar inköpsorder per leverantör. Så antingen ignorerar du varningen och får brist senare eller köper en hel behållare för mycket. I motsats till ERP -metoder höjer Streamline inköpssignaler per leverantör. Streamline förutspår alla inköpssignaler under nästa ordercykel via en diskret händelsessimulering och inköp i förväg för att få en smidig inköpsprocess med konstant ordercykel eller att köpa hela containrar (ordercykeln är variabel) eller EOQ.

Ersätta formler med diskret händelsessimulering

Lagerpåfyllning baseras på att beräkna framtida lagernivåer under nästa ledtid och ibland utöver det. Det betyder att din formel måste redogöra för många kommande konsumtions- och påfyllningshändelser. Ibland är det genomförbart, men när du börjar hantera evenemangsscheman som ett leveransschema, eller flera beställningar under transport ger Excel upp nästan omedelbart.

Medan våra konkurrenter vanligtvis förenklar beräkningar utan att kollidera händelser realistiskt, skapar Streamline en tidslinje med en dags precision och lägger alla scheman på tidslinjen. Därefter utför Streamline händelseföljden och ger oss den mest exakta informationen om företagets lagernivåer med en dags precision. Ibland är det bara en mer exakt metod jämfört med påfyllningsformler, men i många fall är det det enda sättet att tillgodose den verkliga leveranskedjans komplexitet.

Använda AI för att prognostisera efterfrågan

Att uppskatta säsong, priselasticitet eller top-down-prognoser är inte tillräckligt nuförtiden. Marknaden förändras mycket dynamiskt och det är svårt att förutsäga om din försäljningshistorik ännu är tillräckligt relevant för den nuvarande situationen och kan användas för att extrapolera in i framtiden. Det är ett område där vi använder vår egenutvecklade IA så att vi endast tillämpar tidsserieprognoser, prediktorer och nivåändringar om AI säger att det är lämpligt att använda - precis som om du håller koll på varje SKU varje dag.

Grupp EOQ

Använder du EOQ i ditt arbete? Om inte, är det värt att ge EOQ en närmare titt eftersom detta lagerplaneringskoncept avsevärt minskar dina innehavs- och beställningskostnader. Tyvärr beräknas klassisk EOQ per SKU och inte en grupp SKU: er. I en verklig leveranskedja innehåller inköpsorder mer än en SKU, om inte hundratals SKU: er. Medan Streamline stöder klassisk EOQ -beräkning, erbjuder den också grupp EOQ som går mycket längre än det klassiska tillvägagångssättet vilket gör EOQ tillämpligt på beställningar som innehåller flera SKU: er.

Det blir möjligt tack vare förmågan hos Streamline att synkronisera orderdatumet för en grupp artiklar. Sedan flyttar Streamline bara synkroniseringsbarriären fram och tillbaka för att hitta den bästa ordercykeln för gruppen SKU och minimerar automatiskt kombinationen av innehavs- och beställningskostnader.

Vill du testa Streamline på ditt företags data? Ladda ner den senaste versionen och prova nu!

Ladda ner Streamline »

Inget kreditkort behövs.
Nu tillgängligt för macOS och Windows.

Vidare läsning:

För mycket manuellt arbete i Excel?

Streamline din planering idag:

  • Prognoser, planera och placera beställningar dubbelt så snabbt.
  • 90-98% minskning av lager.
  • 15-50% minskning av överskott av lager.
  • 35% högre lageromsättning.
  • 10-40X ROI under det första året. 100% ROI under den första månaden.
  • GMDH Streamline hanterar redan över $5 miljarder i lager för återförsäljare, grossister, distributörer, tillverkare och e-handel över hela världen.