Aloittaa

Lopullinen opas myynnin ja toimintojen suunnittelun hallitsemiseen

S&OP-prosessi

Etsitkö S&OP-ohjelmistoa tehostaaksesi liiketoimintaasi? Oppaamme tarjoaa suoraviivaisen näkemyksen siitä, kuinka nämä työkalut auttavat yhdistämään myyntisuunnitelmasi ja tuotantokykysi toiminnan tehostamiseksi. Opi navigoimaan vaihtoehdoissa ja valitsemaan tarpeisiisi parhaiten sopiva ohjelmisto ilman ammattislangia.

Key Takeaways

 • Sales and Operations Planning (S&OP) on kriittinen prosessi, joka kehittyi toimitusketjun hallinnasta organisaation toimintojen synkronoimiseksi integroimalla osastotoimintoja, sovittamalla tarjontaa ja kysyntää sekä hyödyntämällä erityisiä suunnitteluohjelmistoja.

 • Tehokkaat S&OP-ohjelmistoratkaisut, kuten SAP Integrated Business Planning, Streamline ja Oracle S&OP Cloud, tarjoavat etuja, kuten automaation, edistyneen analytiikan ja skenaarioiden suunnittelun; ja ne ovat keskeisiä virtaviivaistetussa varastohallinnassa, kysynnän ennustamisessa ja tehostetussa yhteistyössä.

 • S&OP-ohjelmiston onnistunut käyttöönotto riippuu tekijöistä, kuten yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien kanssa, skaalautuvuus, käyttäjäystävällisyys ja parhaat käytännöt johdon omistajuuden turvaamiseksi, toimintojen välisen yhteistyön edistämiseksi sekä sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja mukauttamiseen.

Myynnin ja toiminnan suunnittelun historia

S&OP:n juuret voidaan jäljittää toimitusketjun hallintaan. Prosessi otettiin käyttöön tuotannon suunnittelun parantamiseksi, mikä sai aikaan paradigman muutoksen yritysten toiminnassa. Ajan myötä organisaatiot ymmärsivät osastojen integroinnin tärkeyden sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Tämä johti S&OP-prosessin käyttöönottoon, josta tuli kulmakivi toimintojen harmonisoinnissa eri osastojen välillä.

Toiminnan suunnitteluprosessi mullisti liiketoiminnan yhdistämällä tarjonta- ja kysyntäsuunnitelmat. Tasapainotus saavutettiin yhdistämällä kysynnän ja tarjonnan suunnittelu, mikä yhdisti myyntiennusteet tuotantosuunnitelmiin tehostaen suunnitteluprosessia. Tämän seurauksena syntyi erikoistuneita toiminnan suunnitteluohjelmistoja, kuten SAP Integrated Business Planning, jotka automatisoivat prosessia ja tehostivat edelleen tarjonta- ja kysyntäsuunnitelmia.

S&OP:n tarkoitus

S&OP pyrkii ensisijaisesti yhdistämään organisaatiot yhden suunnitelman ympärille. Tämä kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino parantaa palvelutasoa, mutta myös vähentää kustannuksia toiminnan suunnittelun S&OP-prosessin ansiosta, mikä helpottaa yhtenäisen toimintasuunnitelman luomista.

S&OP-ohjelmisto, kuten SAP Integrated Business Planning, mahdollistaa tämän prosessin automatisoinnin ja tarjoaa kattavan ratkaisun toimitusketjun suunnitteluun ja toimitussuunnitelmien hallintaan. Ohjelmisto tarjoaa 360° reaaliaikaisen näkymän toimitusketjusta, mikä mahdollistaa maailmanlaajuisen pohdinnan ja prosessin tehokkuuden.

S&OP-prosessi

S&OP-prosessi

S&OP-prosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Tietojen kerääminen myynti- ja markkinointitiimeiltä kysynnän mukaan

 2. Kysyntätietojen tarkastelu toimintojen tarjontatietojen yhteydessä

 3. Kysynnän ja tarjonnan välisten aukkojen tunnistaminen

Tämä prosessi on keskeinen toiminnan tehokkuuden ylläpitämisen ja asiakaspalvelun parantamisen kannalta.

Kun puutteet on tunnistettu, seuraava askel on kehittää integroitu suunnitelma näiden aukkojen korjaamiseksi. Tässä S&OP-ohjelmisto astuu sisään. Ohjelmisto mahdollistaa:

 • Suunnitelman jatkuva seuranta ja säätö reaaliaikaisten tietojen perusteella

 • Ketterä ja reagoiva toimitusketju

 • S&OP-prosessin automatisointi

 • Tehokkaampi prosessi

 • Virheriskin minimoiminen

 • Parempia bisnestuloksia

Keskeiset roolit S&OP:ssa

S&OP:lla on useita avainrooleja, jotka edistävät sen onnistunutta toteuttamista. Nämä sisältävät:

 • Toimeenpaneva johtajuus

 • Kysynnän suunnittelu

 • Tarjonnan suunnittelu

 • Hankintaryhmä

 • Rahoitustiimi

 • Markkinointitiimi

 • Myynti ja toiminta

Nämä roolit toimivat synergiassa tarjotakseen ohjausta ja tukea, kerätäkseen tietoa myynnistä ja toiminnasta sekä helpottaen yleistä S&OP-prosessia.

S&OP:n rooli liiketoiminnan menestyksessä

S&OP on keskeinen tekijä liiketoiminnan menestyksen saavuttamisessa. Se harmonisoi kysynnän, tarjonnan ja taloussuunnittelun, mikä helpottaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tuottaa ylivoimaisia liiketoimintatuloksia. Se auttaa pitämään kaikki yrityksen osa-alueet samalla sivulla, mikä mahdollistaa sujuvamman toiminnan ja yhtenäisemmän organisaation.

Myynti- ja toimintasuunnitelma parantaa yleistä asiakaskokemusta virtaviivaistamalla prosesseja ja varmistamalla, että kaikki osastot ovat linjassa. Sales and Operations Execution (S&OE) -työnkulkujen käyttö täydentää S&OP-prosesseja tarjoamalla reaaliaikaisia suunnittelumuutoksia ja palautetta, mikä sovittaa pidemmän aikavälin suunnitelmat todelliseen toimitusketjun suorituskykyyn. Tämä liiketoimintayksiköiden välinen koordinointi lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa tasapainottamaan tarjontaa ja kysyntää, mikä johtaa kannattavuuteen.

Perinteisten S&OP-prosessien haasteet

Lukuisista eduistaan huolimatta S&OP-prosessi voi kohdata joitain haasteita. Perinteiset S&OP-prosessit perustuvat usein laskentataulukoihin, jotka, vaikka ovatkin yleisiä, voivat olla aikaa vieviä ja virhealttiita, minkä vuoksi ne eivät sovellu skaalaukseen liiketoiminnan kasvun myötä. Monimutkaiset S&OP-prosessit voivat myös johtaa hämmennykseen ja huonoon sidosryhmien noudattamiseen, erityisesti uusille työntekijöille, jotka eivät välttämättä ymmärrä, jos jatkuvaa koulutusta ei anneta.

Toinen haaste on "analyysihalvaus", jossa liiallinen analyysi johtaa oikea-aikaisen päätöksenteon puutteeseen, mikä viime kädessä tuhlaa resursseja ja vähentää prosessin arvoa. Erimielisyydet taktisten suunnitelmien kehittämisessä ovat yleisiä haasteita S&OP-prosessissa, ja S&OP:n muutostilaukset ovat kalliita ja aikaa vieviä, mikä muodostaa raskaan muodollisen taakan käyttäjien ja heidän tarvitsemansa joustavuuden välille.

Tarkempi katsaus johtaviin S&OP-ohjelmistoratkaisuihin

Johtavat S&OP-ohjelmistoratkaisut

Keskusteltuamme S&OP:n perusteista, perehdymme nyt joihinkin uraauurtaviin S&OP-ohjelmistoratkaisuihin, jotka ovat muuttaneet prosessia merkittävästi. Streamline, Oracle S&OP Cloud ja SAP Integrated Business Planning ovat alan johtavia ratkaisuja, jotka tarjoavat ainutlaatuisia ominaisuuksia ja etuja, joiden avulla yritykset voivat optimoida S&OP-prosessinsa.

Streamline: AI-pohjainen S&OP-ratkaisu keskikokoisille ja suuryrityksille

Keskikokoisille ja suuryrityksille räätälöity Streamline tarjoaa vankan S&OP-ratkaisun, joka voidaan ottaa käyttöön pilven kautta tai paikan päällä. Alusta tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

 • Tekoälykäyttöiset aikasarjat vaativat erittäin tarkkoja ennusteita

 • Kyky sopeutua uusimpiin markkinatrendeihin

 • Sopii keskisuurille ja yrityksille

Se parantaa varastosuunnittelua tunnistamalla riskit, kuten yli- ja loppuvarastotilanteet, ja ylläpitää optimaalisia varastotasoja. Selkeän ja nopean käyttöliittymän ansiosta yritykset voivat kokea sujuvan käyttöönottoprosessin, mikä edistää Streamline:n erinomaista mainetta markkinoilla.

Oracle S&OP Cloud: Kattava suunnittelu suurille yrityksille

Oracle S&OP Cloud tukee jatkuvaa S&OP-prosessia yhdistäen pitkän aikavälin strategian päivittäiseen toimintaan optimaalisten suunnitelmien kehittämiseksi. Eri toimialat hyödyntävät Oracle S&OP Cloudia siirtyäkseen kohti jatkuvaa suunnittelua, mikä helpottaa S&OP-tulosten paranemista.

Ohjelmisto parantaa yritysten reagointikykyä yhteistyöominaisuuksillaan ja tarjoaa selkeän edun perinteisiin työkaluihin, kuten Excel:hen, verrattuna mukautumalla markkinatapahtumiin, kuten varastoihin.

SAP Integrated Business Planning: Advanced Analytics and Scenario Planning

SAP Integrated Business Planning mahdollistaa kokonaisvaltaisen suunnittelun:

 • Talous- ja toimintasuunnittelun yhtenäistäminen

 • Tarjoaa edistyneitä mitä jos -skenaarion analyyseja, joiden avulla yritykset voivat arvioida kysynnän tai tarjonnan muutosten vaikutuksia ja tutkia erilaisia strategioita

 • Erilaisten suunnittelualueiden integrointi, siilojen purkaminen ja yhteistyön ja tehokkuuden kehittäminen suunnitteluprosessissa.

Se parantaa toimitusketjun kestävyyttä kattavan näkyvyyden, hälytysmekanismien ja analytiikan avulla, mikä antaa yrityksille mahdollisuuden ennakoida häiriöitä ja puuttua niihin ennaltaehkäisevästi.

Tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa S&OP-ohjelmistoa

Useat keskeiset tekijät ovat tärkeitä valittaessa S&OP-ohjelmistoa. Nämä sisältävät:

 • Ohjelmiston kyky integroida olemassa oleviin järjestelmiin

 • Sen skaalautuvuus ja mukauttaminen vastaamaan ainutlaatuisia liiketoiminnan tarpeita

 • Sen helppokäyttöisyys ja toteutus

Integrointi olemassa oleviin järjestelmiin

Tietojen integrointiominaisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä S&OP-ohjelmistoille, mikä mahdollistaa perustietojen keskittämisen lähdejärjestelmistä, kuten ERP:stä ja CRM:stä, kokonaisvaltaista suunnittelua varten. Yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien kanssa, mukaan lukien ERP:t tai muut käyttötyökalut, on kriittinen näkökohta valittaessa S&OP-ohjelmistoratkaisua.

S&OP-ohjelmistojen saumaton integrointi helpottaa viestintää ja tiedon jakamista osastojen välillä, mikä on onnistuneen toteutuksen kannalta olennaista. S&OP-ohjelmiston, joka on varustettu sulautetulla analytiikan avulla, käyttäjät voivat seurata ja muokata suunnitelmiaan tietopohjaisten näkemysten perusteella päätöksenteon parantamiseksi.

Skaalautuvuus ja mukauttaminen

S&OP-ohjelmiston on mukauduttava yrityksen koon ja rakenteen muutoksiin, mikä varmistaa pitkäikäisyyden ja merkityksen yrityksen kehittyessä. S&OP-ohjelmiston mukautetut työnkulut ja roolipohjaiset näkymät mahdollistavat yksilöllisen lähestymistavan kysynnän suunnitteluun, mikä lisää työkalun tehokkuutta erilaisiin käyttäjien tarpeisiin.

S&OP-ohjelmisto, joka sisältää reaaliaikaiseen dataan perustuvan automatisoidun tuotannon suunnittelun, voi auttaa yrityksiä reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin ja skaalata toimintaansa vastaavasti.

Helppokäyttöisyys ja käyttöönotto

Asianmukainen käyttäjien koulutus ja jatkuva tuki ovat erittäin tärkeitä S&OP-ohjelmiston sujuvan käyttöönoton lisäksi myös sen varmistamiseksi, että tiimi käyttää sitä tehokkaasti. S&OP-ohjelmiston onnistuneen käyttöönoton takaa kattava prosessi, joka sisältää:

 • Tarvitsee analyysin

 • Asennus

 • Integrointi olemassa oleviin järjestelmiin

 • Perusteellinen testaus

Suoraviivainen ja intuitiivinen ohjelmistokäyttöliittymä vähentää huomattavasti käyttäjien oppimiskäyrää ja kannustaa laajempaan käyttöönottoon organisaatiossa.

Esimerkkejä tosielämästä: Menestystarinat S&OP-ohjelmistolla

Ymmärtääksemme S&OP-ohjelmiston vaikutukset tutkimme muutamia tosielämän esimerkkejä. Esimerkiksi Unilever otti käyttöön S&OP-prosessin, joka johti 20%:n jätteen vähennykseen toimitusketjussaan ja 6%:n lisäykseen sijoitetun pääoman tuottoa.

Kuinka Streamline paransi toimitusketjun näkyvyyttä yhdelle LATAM-alueen tärkeimmistä lemmikkieläinten jälleenmyyjistä | GMDH

Streamline:llä on ollut merkittävä vaikutus varastonhallintaan ja myyntiennusteeseen. Sen integrointi ulkoisten tietolähteiden kanssa on parantanut kysynnän ennustamisen tarkkuutta, mikä on johtanut luotettavampiin toimitussuunnitelmiin ja parempiin liiketoimintapäätöksiin.

Tarkemman ennustamisen suorana seurauksena Streamline:tä käyttävät yritykset kokivat optimoidut varastotasot välttäen sekä ylivarastoja että varastojen loppumista.

Parhaat käytännöt S&OP-ohjelmiston käyttöönottoon ja optimointiin

Tiettyjen parhaiden käytäntöjen noudattaminen on välttämätöntä S&OP-ohjelmistosi hyödyn maksimoimiseksi. Näitä ovat esimiesten omistajuuden ja tuen varmistaminen, toimintojen välisen sitoutumisen edistäminen sekä jatkuvaan parantamiseen ja mukauttamiseen panostaminen.

Johdon omistus ja tuki

Johdon omistus ja tuki ovat olennaisia S&OP-ohjelmiston onnistuneelle käyttöönotolle. Johtajien on otettava vastuu ja ratkaistava tehokkaasti myynnin ja toiminnan väliset ristiriidat. Kuukausittaisen S&OP-syklin aikana johtajien aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä, mikä sisältää:

 • Kokouksiin osallistuminen

 • Suunnitelmien tarkistaminen etukäteen

 • Rajoitetun toimitussuunnitelman ongelmien ratkaiseminen

 • Käsittelemme muutoksia, joita merkittävät perhesuunnitelmat saattavat edellyttää

Myös johtajien odotetaan seisovan S&OP-suunnitelman takana, erityisesti kommunikoidessaan yritysten sidosryhmien kanssa.

Monipuolinen sitoutuminen

Toinen tärkeä elementti S&OP-ohjelmiston tehokkaassa käyttöönotossa on monitoiminen sitoutuminen. Yhteisten tavoitteiden ja yhteisten mittareiden asettaminen eri osastojen kesken edistää yhteistyötä ja kohdistaa ponnisteluja. Jokaisen tiimin jäsenen roolien ja vastuiden määrittäminen S&OP-prosessissa edistää vastuullisuutta ja virtaviivaistaa viestintää.

Rohkaisemalla avointa keskustelua ja palautetta eri osastojen kesken saavutetaan konsensus ja edistetään yhteistyötä S&OP-prosessissa. Menestyksen juhliminen ja palkitseminen S&OP-tiimissä motivoi jäseniä, edistää positiivista kulttuuria ja vahvistaa yhteistyön arvoa.

Jatkuva parantaminen ja mukauttaminen

S&OP-ohjelmistojen toteutuksen menestys riippuu pitkälti jatkuvasta parantamisesta ja mukauttamisesta. S&OP:n säännöllinen arviointi varmistaa sen tehokkuuden ja mahdollistaa mukautukset markkinaolosuhteiden ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Selkeä S&OP:n eri sidosryhmiä edustava infrastruktuuri on ratkaisevan tärkeää korkean sitoutumisen ylläpitämiseksi ja jatkuvan prosessin parantamisen edistämiseksi.

S&OP-prosessien toiminnan säännöllisillä sisäisillä auditoinneilla voidaan tunnistaa tärkeimmät vahvuudet ja tuoda esiin kehittämiskohteita, mutta ne on määritettävä keskittymään jatkuvaan parantamiseen pelkän valvonnan noudattamisen sijaan.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että S&OP on tehokas työkalu, joka voi muuttaa yritysten toimintatapoja. Kohdistamalla kysyntää ja tarjontaa, parantamalla palvelutasoa ja alentamalla kustannuksia se voi parantaa merkittävästi suorituskykyä. Vaikka prosessissa voi olla haasteensa, S&OP-ohjelmiston käyttöönotto voi auttaa voittamaan nämä esteet. Streamline, Oracle S&OP Cloud ja SAP Integrated Business Planning ovat alan johtavia ratkaisuja, jotka tarjoavat ainutlaatuisia ominaisuuksia ja etuja, joiden avulla yritykset voivat optimoida S&OP-prosessinsa. Ottamalla huomioon tekijöitä, kuten integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin, skaalautuvuuden, mukauttamisen ja helppokäyttöisyyden, yritykset voivat valita oikean S&OP-ohjelmiston tarpeisiinsa.

Usein Kysytyt Kysymykset

Mitä eroa on S&OP:n ja MRP:n välillä?

Suurin ero S&OP:n ja MRP:n välillä on niiden lähestymistapa toimitus- ja toimitussuunnitelmien hallintaan. S&OP keskittyy varastojen yhteensovittamiseen, kun taas MRP priorisoi toimitusten suunnittelun tarpeiden mukaan. Loppujen lopuksi ero on siinä, että S&OP painottaa varastoa, kun taas MRP painottaa tarjontaa.

Mikä yritys käyttää S&OP:tä?

Carters, johtava pienten lasten vaatteiden jälleenmyyjä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, käyttää S&OP:tä toimitusketjun ongelmien ratkaisemiseen. Tämän toteutuksen ansiosta Carters pystyi poistamaan varaston toimitusketjustaan ja parantamaan tehokkuutta.

Mikä on S&OP-järjestelmä?

S&OP-järjestelmä tai myynnin ja toiminnan suunnittelujärjestelmä on integroitu prosessi, joka sovittaa yhteen kysynnän, tarjonnan ja taloussuunnittelun organisatorisen konsensuksen saavuttamiseksi kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi liiketoiminnassa.

Miten suunnittelet myyntiä ja toimintaa?

Myynnin ja toiminnan suunnittelua varten noudata kuusivaiheista prosessia: kerää ja ennusta dataa, tarkista kysyntä, suunnittele tuotanto, sovita suunnitelmat yhteen S&OP-kokouksessa, viimeistele johdon kokouksessa ja toteuta strategia. Tämä prosessi sisältää tiedon keräämisen, kysynnän tarkastelun, tuotannon suunnittelun, suunnitelmien yhteensovittamisen, viimeistelyn johdon kokouksessa ja strategian toteuttamisen.

Mikä on S&OP:n tarkoitus?

S&OP:n tarkoituksena on kohdistaa organisaatiot yhden suunnitelman ympärille, tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa sekä parantaa palvelutasoa ja samalla vähentää kustannuksia. S&OP auttaa saavuttamaan toiminnan tehokkuutta ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti.