Begin

De ultieme gids voor het beheersen van verkoop- en operationele planning

S&OP-proces

Op zoek naar S&OP-software om uw bedrijfsvoering te stroomlijnen? Onze gids biedt een eenvoudig overzicht van hoe deze tools u helpen uw verkoopplanning af te stemmen op productiemogelijkheden om de operationele efficiëntie te vergroten. Leer navigeren door de opties en selecteer de software die het beste bij uw behoeften past, zonder jargon.

Belangrijkste leerpunten

 • Sales en Operations Planning (S&OP) is een cruciaal proces dat is geëvolueerd van supply chain management naar het synchroniseren van de activiteiten van een organisatie door afdelingsfuncties te integreren, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van gespecialiseerde planningssoftware.

 • Effectieve S&OP-softwareoplossingen, zoals SAP Integrated Business Planning, Streamline en Oracle S&OP Cloud, bieden voordelen zoals automatisering, geavanceerde analyses en scenarioplanning; en zijn cruciaal voor gestroomlijnd voorraadbeheer, vraagvoorspelling en verbeterde samenwerking.

 • De succesvolle implementatie van S&OP-software hangt af van factoren als compatibiliteit met bestaande systemen, schaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de best practices voor het veiligstellen van executive ownership, het bevorderen van cross-functionele samenwerking en een toewijding aan voortdurende verbetering en aanpassing.

Geschiedenis van verkoop- en operationele planning

De wortels van S&OP zijn terug te voeren op supply chain management. Het proces werd ingevoerd om de productieplanning te verbeteren, wat een paradigmaverschuiving teweegbracht in de manier waarop bedrijven werkten. In de loop van de tijd beseften organisaties hoe belangrijk het is om afdelingen te integreren om een soepele werking te garanderen. Dit leidde tot de adoptie van het S&OP-proces, dat een spil werd in het harmoniseren van de activiteiten van verschillende afdelingen.

Het operationele planningsproces bracht een revolutie teweeg in de bedrijfsvoering door vraag- en aanbodplannen op elkaar af te stemmen. Deze afstemming werd bereikt door de integratie van vraag- en aanbodplanning, waarbij verkoopprognoses werden samengevoegd met productieplannen voor een efficiënter planningsproces. Als gevolg hiervan ontstond gespecialiseerde software voor operationele planning, zoals SAP Integrated Business Planning, die het proces automatiseerde en de efficiëntie van vraag- en aanbodplannen verder verbeterde.

Het doel van S&OP

S&OP heeft vooral tot doel organisaties te verenigen rond één plan. Dit evenwicht tussen vraag en aanbod verbetert niet alleen het serviceniveau, maar verlaagt ook de kosten, dankzij het S&OP-proces voor operationele planning dat het creëren van een samenhangend operationeel plan vergemakkelijkt.

S&OP-software, zoals SAP Integrated Business Planning, stelt bedrijven in staat dit proces te automatiseren en biedt een uitgebreide oplossing voor supply chain-planning en supply-planbeheer. De software biedt een realtime 360°-overzicht van de supply chain, waardoor mondiale reflectie en procesefficiëntie mogelijk worden.

Het S&OP-proces

S&OP-proces

Het S&OP-proces omvat de volgende stappen:

 1. Gegevens verzamelen van verkoop- en marketingteams voor de vraag

 2. Het beoordelen van vraaggegevens in combinatie met aanbodgegevens uit de bedrijfsvoering

 3. Het identificeren van de kloof tussen vraag en aanbod

Dit proces is cruciaal voor het behouden van de operationele efficiëntie en het verbeteren van de klantenservice.

Zodra de hiaten zijn geïdentificeerd, is de volgende stap het ontwikkelen van een geïntegreerd plan om deze hiaten te dichten. Dit is waar S&OP-software in actie komt. De software maakt het volgende mogelijk:

 • Continue monitoring en bijsturing van het plan op basis van real-time data

 • Flexibele en responsieve supply chain

 • Automatisering van het S&OP-proces

 • Efficiënter proces

 • Minimalisering van de kans op fouten

 • Betere bedrijfsresultaten

Sleutelrollen in S&OP

Er zijn verschillende sleutelrollen binnen S&OP die bijdragen aan de succesvolle implementatie ervan. Deze omvatten:

 • Uitvoerend leiderschap

 • Vraagplanning

 • Leveringsplanning

 • Inkoopteam

 • Financiën-team

 • Marketing team

 • Verkoopactiviteiten

Deze rollen werken synergetisch samen om richting en ondersteuning te bieden, gegevens van verkoop en bedrijfsvoering te verzamelen en het algehele S&OP-proces te faciliteren.

De rol van S&OP in zakelijk succes

S&OP fungeert als een cruciale factor bij het behalen van zakelijk succes. Het harmoniseert vraag, aanbod en financiële planning, maakt geïnformeerde besluitvorming mogelijk en levert superieure bedrijfsresultaten op. Het helpt elk aspect van het bedrijf op één lijn te houden, waardoor een soepeler functioneren en een meer samenhangende organisatie mogelijk worden.

Een verkoop- en operationeel plan verbetert de algehele klantervaring door processen te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat alle afdelingen op één lijn liggen. Het gebruik van Sales and Operations Execution (S&OE)-workflows vormt een aanvulling op S&OP-processen door realtime planningsaanpassingen en feedback te bieden, waardoor plannen voor de langere termijn worden afgestemd op de daadwerkelijke prestaties van de supply chain. Deze coördinatie tussen bedrijfseenheden vergroot de transparantie en helpt vraag en aanbod in evenwicht te brengen, wat leidt tot winstgevendheid.

Uitdagingen waarmee traditionele S&OP-processen worden geconfronteerd

Ondanks de talrijke voordelen kan het S&OP-proces met enkele uitdagingen kampen. Traditionele S&OP-processen zijn vaak afhankelijk van spreadsheets, die, hoewel gebruikelijk, tijdrovend en foutgevoelig kunnen zijn, waardoor ze niet geschikt zijn om mee te groeien met de bedrijfsgroei. Complexe S&OP-processen kunnen ook leiden tot verwarring en slechte naleving door belanghebbenden, vooral voor nieuwe medewerkers die mogelijk geen begrip hebben als er geen permanente educatie wordt gegeven.

Een andere uitdaging is 'analyseverlamming', waarbij overmatige analyse leidt tot een gebrek aan tijdige besluitvorming, waardoor uiteindelijk middelen worden verspild en de proceswaarde afneemt. Meningsverschillen tijdens de ontwikkeling van tactische plannen zijn veel voorkomende uitdagingen in het S&OP-proces, en wijzigingsopdrachten in S&OP zijn kostbaar en tijdrovend, waardoor een zware, formele last ontstaat tussen gebruikers en de flexibiliteit die ze nodig hebben.

Een nadere blik op toonaangevende S&OP-softwareoplossingen

Toonaangevende S&OP-softwareoplossingen

Nadat we de fundamenten van S&OP hebben besproken, zullen we ons nu verdiepen in enkele van de baanbrekende S&OP-softwareoplossingen die het proces aanzienlijk hebben getransformeerd. Streamline, Oracle S&OP Cloud en SAP Integrated Business Planning zijn toonaangevende oplossingen die unieke functies en voordelen bieden, waardoor bedrijven hun S&OP-processen kunnen optimaliseren.

Streamline: AI-aangedreven S&OP-oplossing voor middelgrote en grote bedrijven

Streamline is op maat gemaakt voor middelgrote en grote bedrijven en biedt een robuuste S&OP-oplossing die via de cloud of on-premise kan worden ingezet. Het platform biedt de volgende functionaliteiten:

 • Door AI aangedreven tijdreeksen vereisen prognoses voor zeer nauwkeurige voorspellingen

 • Mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwste markttrends

 • Geschikt voor middelgrote en grote ondernemingen

Het verbetert de voorraadplanning door risico's zoals situaties van overvoorraad en niet-voorraad te identificeren, waardoor optimale voorraadniveaus worden gehandhaafd. Met een schone en snelle gebruikersinterface kunnen bedrijven een soepel implementatieproces ervaren, wat bijdraagt aan de uitstekende reputatie van Streamline in de markt.

Oracle S&OP Cloud: uitgebreide planning voor grotere bedrijven

Oracle S&OP Cloud ondersteunt een continu S&OP-proces, waarbij de langetermijnstrategie wordt verbonden met de dagelijkse bedrijfsvoering om de ontwikkeling van optimale plannen mogelijk te maken. Diverse industrieën gebruiken Oracle S&OP Cloud om te evolueren naar een continue planningsaanpak, waardoor betere S&OP-resultaten mogelijk worden gemaakt.

De software verbetert het reactievermogen van het bedrijf via de samenwerkingsmogelijkheden en biedt een duidelijk voordeel ten opzichte van traditionele tools zoals Excel door zich aan te passen aan marktgebeurtenissen zoals voorraadtekorten.

SAP Integrated Business Planning: geavanceerde analyses en scenarioplanning

SAP Integrated Business Planning vergemakkelijkt uitgebreide planning door:

 • Het verenigen van financiële en operationele planning

 • Het aanbieden van geavanceerde wat-als-scenarioanalyses, waardoor bedrijven de impact van veranderingen in vraag of aanbod kunnen beoordelen en verschillende strategieën kunnen verkennen

 • Het integreren van verschillende planningsdomeinen, het afbreken van silo’s en het cultiveren van verbeterde samenwerking en efficiëntie in het planningsproces.

Het vergroot de veerkracht van de toeleveringsketen door uitgebreide zichtbaarheid, waarschuwingsmechanismen en analyses, waardoor bedrijven verstoringen kunnen voorspellen en preventief kunnen aanpakken.

Belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van S&OP-software

Bij het selecteren van S&OP-software zijn verschillende sleutelfactoren essentieel. Deze omvatten:

 • Het vermogen van de software om te integreren met bestaande systemen

 • De schaalbaarheid en maatwerk om tegemoet te komen aan unieke zakelijke behoeften

 • Het gebruiksgemak en de implementatie ervan

Integratie met bestaande systemen

Data-integratiemogelijkheden zijn cruciaal voor S&OP-software, waardoor centralisatie van masterdata uit bronsystemen zoals ERP en CRM mogelijk wordt voor holistische planning. Compatibiliteit met bestaande systemen, inclusief ERP's of andere operationele tools, is een cruciale overweging bij het selecteren van een S&OP-softwareoplossing.

Naadloze integratie van S&OP-software vergemakkelijkt de communicatie en het delen van informatie tussen afdelingen, wat essentieel is voor een succesvolle implementatie. S&OP-software uitgerust met ingebouwde analyses stelt gebruikers in staat hun plannen te monitoren en aan te passen op basis van datagestuurde inzichten, voor betere besluitvorming.

Schaalbaarheid en maatwerk

S&OP-software moet aanpasbaar zijn om veranderingen in de bedrijfsomvang en -structuur op te vangen, waardoor een lange levensduur en relevantie wordt gegarandeerd naarmate het bedrijf evolueert. Aangepaste workflows en op rollen gebaseerde weergaven in S&OP-software maken een gepersonaliseerde benadering van de vraagplanning mogelijk, waardoor de efficiëntie van de tool voor verschillende gebruikersbehoeften wordt vergroot.

S&OP-software met geautomatiseerde productieplanning op basis van realtime gegevens kan bedrijven helpen snel te reageren op marktveranderingen en hun activiteiten dienovereenkomstig op te schalen.

Gebruiksgemak en implementatie

Een goede gebruikerstraining en voortdurende ondersteuning zijn van cruciaal belang om niet alleen S&OP-software soepel te implementeren, maar ook om ervoor te zorgen dat deze effectief door het team wordt gebruikt. De succesvolle implementatie van S&OP-software wordt verzekerd door een uitgebreid proces dat het volgende omvat:

 • Analyse nodig

 • Installatie

 • Integratie met bestaande systemen

 • Grondig testen

Een eenvoudige en intuïtieve software-interface verkort de leercurve voor gebruikers aanzienlijk en stimuleert een bredere acceptatie binnen de organisatie.

Voorbeelden uit de praktijk: succesverhalen met S&OP-software

Om de effecten van S&OP-software te begrijpen, zullen we een paar voorbeelden uit de praktijk onderzoeken. Unilever heeft bijvoorbeeld een S&OP-proces geïmplementeerd dat heeft geleid tot een vermindering van de verspilling met 20% in de hele toeleveringsketen en een stijging van het rendement op geïnvesteerd kapitaal met 6%.

Hoe Streamline de zichtbaarheid van de supply chain verbeterde voor een van de belangrijkste detailhandelaren in het huisdierensegment in de LATAM-regio | GMDH

Streamline heeft een aanzienlijke impact gehad op het voorraadbeheer en de verkoopprognoses. De integratie met externe gegevensbronnen heeft de nauwkeurigheid van de vraagvoorspelling verbeterd, wat heeft geleid tot betrouwbaardere leveringsplannen en betere zakelijke beslissingen.

Als direct resultaat van nauwkeurigere prognoses ervaren bedrijven die Streamline gebruiken geoptimaliseerde voorraadniveaus, waardoor zowel overvoorraden als voorraadtekorten worden vermeden.

Best practices voor het implementeren en optimaliseren van S&OP-software

Het volgen van bepaalde best practices is essentieel om de voordelen van uw S&OP-software te maximaliseren. Deze omvatten onder meer het veiligstellen van eigenaarschap en steun van het management, het bevorderen van cross-functionele betrokkenheid en het investeren in voortdurende verbetering en aanpassing.

Executive Ownership en ondersteuning

Eigenaarschap en steun van het management zijn van fundamenteel belang voor de succesvolle implementatie van S&OP-software. Leidinggevenden moeten de verantwoordelijkheid nemen en conflicten tussen verkoop en bedrijfsvoering effectief bemiddelen. Tijdens de maandelijkse S&OP-cyclus is actieve deelname van leidinggevenden essentieel, waaronder:

 • Vergaderingen bijwonen

 • Plannen vooraf beoordelen

 • Het oplossen van problemen rond beperkte verzendplannen

 • Het aanpakken van veranderingen die aanzienlijke gezinsplannen nodig kunnen maken

Van leidinggevenden wordt ook verwacht dat zij achter het S&OP-plan staan, vooral in de communicatie met belanghebbenden uit het bedrijfsleven.

Cross-functionele betrokkenheid

Een ander essentieel element voor het effectief implementeren van S&OP-software is cross-functionele betrokkenheid. Het vaststellen van gemeenschappelijke doelen en gedeelde meetgegevens tussen afdelingen bevordert de samenwerking en brengt de inspanningen op één lijn. Het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden voor elk teamlid binnen het S&OP-proces bevordert de verantwoordelijkheid en stroomlijnt de communicatie.

Door een open dialoog en feedback tussen verschillende afdelingen aan te moedigen, wordt consensus bereikt en wordt de samenwerking in het S&OP-proces bevorderd. Het vieren en belonen van succes binnen het S&OP-team motiveert de leden, bevordert een positieve cultuur en versterkt de waarde van samenwerking.

Continue verbetering en aanpassing

Het succes van de implementatie van S&OP-software is sterk afhankelijk van voortdurende verbetering en aanpassing. Regelmatige evaluatie van S&OP garandeert de effectiviteit ervan en maakt aanpassingen mogelijk als reactie op marktomstandigheden en zakelijke behoeften. Een duidelijke infrastructuur die de verschillende zakelijke belanghebbenden bij S&OP vertegenwoordigt, is van cruciaal belang voor het behouden van een hoog niveau van betrokkenheid en het stimuleren van voortdurende procesverbeteringen.

Periodieke interne audits van de werking van het S&OP-proces kunnen de belangrijkste sterke punten identificeren en gebieden voor verbetering benadrukken, maar moeten zo worden opgezet dat ze zich richten op continue verbetering in plaats van alleen maar toezicht te houden op de naleving ervan.

Overzicht

Kortom, S&OP is een krachtig instrument dat de manier waarop bedrijven opereren kan transformeren. Door vraag en aanbod op één lijn te brengen, de serviceniveaus te verbeteren en de kosten te verlagen, kunnen de prestaties aanzienlijk worden verbeterd. Hoewel het proces uitdagingen kent, kan de implementatie van S&OP-software helpen deze hindernissen te overwinnen. Streamline, Oracle S&OP Cloud en SAP Integrated Business Planning zijn toonaangevende oplossingen die unieke functies en voordelen bieden, waardoor bedrijven hun S&OP-processen kunnen optimaliseren. Door rekening te houden met factoren als integratie met bestaande systemen, schaalbaarheid, maatwerk en gebruiksgemak kunnen bedrijven de juiste S&OP-software selecteren die bij hun behoeften past.

Veel Gestelde Vragen

Wat is het verschil tussen S&OP en MRP?

Het belangrijkste verschil tussen S&OP en MRP ligt in hun benadering van het beheren van verzendplannen en leveringsplannen. Terwijl S&OP zich richt op het matchen van de voorraad, geeft MRP prioriteit aan het plannen van de voorraad om aan de vereisten te voldoen. Uiteindelijk is het verschil dat S&OP de nadruk legt op voorraad, terwijl MRP de nadruk legt op aanbod.

Welk bedrijf gebruikt S&OP?

Carters, een toonaangevende detailhandelaar in kinderkleding voor jonge kinderen in de Verenigde Staten en Canada, gebruikt S&OP om problemen in de toeleveringsketen op te lossen. Dankzij deze implementatie kon Carters voorraad uit de toeleveringsketen verwijderen, waardoor de efficiëntie werd verbeterd.

Wat is een S&OP-systeem?

Een S&OP-systeem, of verkoop- en operationeel planningssysteem, is een geïntegreerd proces dat vraag, aanbod en financiële planning op elkaar afstemt om organisatorische consensus te bewerkstelligen over het in evenwicht brengen van vraag en aanbod in de bedrijfsvoering.

Hoe regelt u de verkoop- en operationele planning?

Om verkoop- en operationele planning te maken, volgt u een proces van zes stappen: gegevens verzamelen en voorspellen, de vraag beoordelen, de productie plannen, plannen afstemmen in een pre-S&OP-vergadering, de laatste hand leggen aan een directievergadering en de strategie implementeren. Dit proces omvat het verzamelen van gegevens, het beoordelen van de vraag, het plannen van de productie, het afstemmen van plannen, het afronden in een directievergadering en het implementeren van de strategie.

Wat is het doel van S&OP?

Het doel van S&OP is om organisaties op één lijn te brengen rond één enkel plan, vraag en aanbod in evenwicht te brengen, de serviceniveaus te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. S&OP helpt bij het bereiken van operationele efficiëntie en het effectief voldoen aan de eisen van klanten.