Kom i gang

Den ultimate guiden for å mestre salg og driftsplanlegging

S&OP-prosess

Leter du etter S&OP-programvare for å effektivisere virksomheten din? Vår guide gir en enkel titt på hvordan disse verktøyene hjelper deg med å matche salgsplanleggingen din med produksjonskapasiteter for å øke driftseffektiviteten. Lær å navigere mellom alternativene og velg programvaren som passer best for dine behov, uten sjargong.

Viktige takeaways

 • Salgs- og driftsplanlegging (S&OP) er en kritisk prosess som utviklet seg fra forsyningskjedestyring til å synkronisere en organisasjons operasjoner ved å integrere avdelingsfunksjoner, samkjøre tilbud og etterspørsel og bruke spesialisert planleggingsprogramvare.

 • Effektive S&OP-programvareløsninger, som SAP Integrated Business Planning, Streamline og Oracle S&OP Cloud, tilbyr fordeler som automatisering, avansert analyse og scenarioplanlegging; og er sentrale for strømlinjeformet lagerstyring, etterspørselsprognoser og forbedret samarbeid.

 • En vellykket implementering av S&OP-programvare avhenger av faktorer som kompatibilitet med eksisterende systemer, skalerbarhet, brukervennlighet og beste praksis for å sikre utøvende eierskap, fremme tverrfunksjonelt samarbeid og en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og tilpasning.

Historie om salg og driftsplanlegging

S&OPs røtter kan spores tilbake til supply chain management. Prosessen ble tatt i bruk for å forbedre produksjonsplanleggingen, noe som førte til et paradigmeskifte i hvordan virksomheter opererte. Over tid har organisasjoner innsett viktigheten av å integrere avdelinger for å sikre problemfri drift. Dette førte til innføringen av S&OP-prosessen, som ble en knutepunkt i harmoniseringen av operasjoner på tvers av ulike avdelinger.

Driftsplanleggingsprosessen revolusjonerte forretningsdriften ved å samkjøre tilbud og etterspørselsplaner. Denne tilpasningen ble oppnådd gjennom integrering av etterspørsels- og tilbudsplanlegging, som slo sammen salgsprognoser med produksjonsplaner for en mer effektiv planleggingsprosess. Følgelig dukket det opp spesialisert operasjonsplanleggingsprogramvare som SAP Integrated Business Planning, som automatiserte prosessen og ytterligere forbedret effektiviteten av tilbud og etterspørselsplaner.

Formålet med S&OP

S&OP har først og fremst som mål å forene organisasjoner rundt en enkelt plan. Denne balansen mellom etterspørsel og tilbud forbedrer ikke bare tjenestenivået, men reduserer også kostnadene, takket være operasjonsplanleggings-S&OP-prosessen som gjør det lettere å lage en sammenhengende driftsplan.

S&OP-programvare, som SAP Integrated Business Planning, gjør det mulig for virksomheter å automatisere denne prosessen, og tilbyr en omfattende løsning for planlegging av forsyningskjede og styring av forsyningsplaner. Programvaren gir en 360° sanntidsvisning av forsyningskjeden, noe som muliggjør global refleksjon og prosesseffektivitet.

S&OP-prosessen

S&OP prosess

S&OP-prosessen inkluderer følgende trinn:

 1. Datainnsamling fra salgs- og markedsføringsteam for etterspørsel

 2. Gjennomgang av etterspørselsdata i forbindelse med tilbudsdata fra driften

 3. Identifisere gap mellom etterspørsel og tilbud

Denne prosessen er avgjørende for å opprettholde operasjonell effektivitet og forbedre kundeservicen.

Når hullene er identifisert, er neste trinn å utvikle en integrert plan for å lukke disse hullene. Det er her S&OP-programvaren trer inn. Programvaren tillater:

 • Kontinuerlig overvåking og justering av planen basert på sanntidsdata

 • Smidig og responsiv forsyningskjede

 • Automatisering av S&OP-prosessen

 • Mer effektiv prosess

 • Minimering av risikoen for feil

 • Bedre forretningsresultater

Nøkkelroller i S&OP

Det er flere nøkkelroller i S&OP som bidrar til vellykket implementering. Disse inkluderer:

 • Utøvende ledelse

 • Etterspørselsplanlegging

 • Tilførselsplanlegging

 • Innkjøpsteam

 • Økonomiteam

 • Markedsføringsteam

 • Salg og drift

Disse rollene fungerer i synergi for å gi retning og støtte, samle data fra salg og drift, og lette den overordnede S&OP-prosessen.

Rollen til S&OP i forretningssuksess

S&OP fungerer som en sentral faktor for å oppnå forretningssuksess. Det harmoniserer etterspørsel, tilbud og finansiell planlegging, letter informert beslutningstaking og gir overlegne forretningsresultater. Det bidrar til å holde alle aspekter av selskapet på samme side, noe som gir jevnere funksjon og en mer sammenhengende organisasjon.

En salgs- og driftsplan forbedrer den generelle kundeopplevelsen ved å strømlinjeforme prosesser og sikre at alle avdelinger er på linje. Bruken av Sales and Operations Execution (S&OE) arbeidsflyter utfyller S&OP-prosesser ved å gi sanntids planleggingsjusteringer og tilbakemeldinger, og tilpasser langsiktige planer med faktisk forsyningskjedeytelse. Denne koordineringen på tvers av forretningsenheter øker åpenheten og bidrar til å balansere tilbud og etterspørsel, noe som fører til lønnsomhet.

Utfordringer i tradisjonelle S&OP-prosesser

Til tross for de mange fordelene, kan S&OP-prosessen møte noen utfordringer. Tradisjonelle S&OP-prosesser er ofte avhengige av regneark, som selv om de er vanlige, kan være tidkrevende og feilutsatte, noe som gjør dem uegnet for skalering med forretningsvekst. Komplekse S&OP-prosesser kan også føre til forvirring og dårlig overholdelse av interessenter, spesielt for nye ansatte som kan mangle forståelse hvis det ikke gis pågående opplæring.

En annen utfordring er «analyselammelse», der overdreven analyse fører til mangel på rettidig beslutningstaking, til slutt sløsing med ressurser og redusert prosessverdi. Uenighet under utviklingen av taktiske planer er vanlige utfordringer i S&OP-prosessen, og endringsordrer i S&OP er kostbare og tidkrevende, og legger en tung, formell belastning mellom brukerne og fleksibiliteten de trenger.

En nærmere titt på ledende S&OP-programvareløsninger

Ledende S&OP-programvareløsninger

Etter å ha diskutert det grunnleggende ved S&OP, vil vi nå fordype oss i noen av de banebrytende S&OP-programvareløsningene som har endret prosessen betydelig. Streamline, Oracle S&OP Cloud og SAP Integrated Business Planning er bransjeledende løsninger som tilbyr unike funksjoner og fordeler, som gjør det mulig for bedrifter å optimalisere sine S&OP-prosesser.

Streamline: AI-drevet S&OP-løsning for mellomstore bedrifter og bedrifter

Streamline er skreddersydd for mellomstore bedrifter og bedrifter, og gir en robust S&OP-løsning som kan distribueres via skyen eller på stedet. Plattformen tilbyr følgende funksjoner:

 • AI-drevne tidsserier krever prognoser for svært nøyaktige spådommer

 • Evne til å tilpasse seg de siste markedstrendene

 • Egnet for mellomstore bedrifter og bedrifter

Det forbedrer lagerplanleggingen ved å identifisere risikoer som overlager og utsolgt situasjoner, og opprettholder optimale lagernivåer. Med et rent og raskt brukergrensesnitt kan bedrifter oppleve en jevn implementeringsprosess, noe som bidrar til Streamlines utmerkede rykte i markedet.

Oracle S&OP Cloud: Omfattende planlegging for større virksomheter

Oracle S&OP Cloud støtter en kontinuerlig S&OP-prosess, som kobler langsiktig strategi med daglig drift for å muliggjøre utvikling av optimale planer. Ulike bransjer bruker Oracle S&OP Cloud for å bevege seg mot en kontinuerlig planleggingstilnærming, som tilrettelegger for forbedrede S&OP-resultater.

Programvaren forbedrer virksomhetens reaksjonsevne gjennom samarbeidsmulighetene, og tilbyr en klar fordel i forhold til tradisjonelle verktøy som Excel ved å tilpasse seg markedshendelser som utsalg.

SAP Integrated Business Planning: Avansert analyse og scenarieplanlegging

SAP Integrated Business Planning forenkler omfattende planlegging ved å:

 • Samle økonomisk og operasjonell planlegging

 • Tilbyr avanserte hva-hvis-scenarioanalyser, som lar bedrifter vurdere virkningen av endringer i etterspørsel eller tilbud og utforske ulike strategier

 • Integrering av ulike planleggingsdomener, bryte ned siloer og dyrke forbedret samarbeid og effektivitet i planleggingsprosessen.

Det forbedrer forsyningskjedens motstandskraft gjennom omfattende synlighet, varslingsmekanismer og analyser, og gir bedrifter mulighet til å forutsi forstyrrelser og forebyggende håndtere dem.

Nøkkelfaktorer å vurdere når du velger S&OP-programvare

Flere nøkkelfaktorer er avgjørende når du velger S&OP-programvare. Disse inkluderer:

 • Programvarens evne til å integrere med eksisterende systemer

 • Dens skalerbarhet og tilpasning for å imøtekomme unike forretningsbehov

 • Dens brukervennlighet og implementering

Integrasjon med eksisterende systemer

Dataintegreringsevner er avgjørende for S&OP-programvare, og muliggjør sentralisering av masterdata fra kildesystemer som ERP og CRM for helhetlig planlegging. Kompatibilitet med eksisterende systemer, inkludert ERP-er eller andre operasjonelle verktøy, er en kritisk vurdering når du velger en S&OP-programvareløsning.

Sømløs integrasjon av S&OP-programvare forenkler kommunikasjon og informasjonsdeling på tvers av avdelinger, noe som er avgjørende for vellykket implementering. S&OP-programvare utstyrt med innebygd analyse lar brukere overvåke og justere planene sine basert på datadrevet innsikt for bedre beslutningstaking.

Skalerbarhet og tilpasning

S&OP-programvare må være tilpasningsdyktig for å imøtekomme endringer i virksomhetens størrelse og struktur, og sikre lang levetid og relevans etter hvert som selskapet utvikler seg. Tilpassede arbeidsflyter og rollebaserte visninger i S&OP-programvare gir mulighet for en personlig tilnærming til behovsplanlegging, noe som øker verktøyets effektivitet for ulike brukerbehov.

S&OP-programvare som har automatisert produksjonsplanlegging basert på sanntidsdata kan hjelpe bedrifter med å reagere raskt på markedsendringer og skalere operasjoner deretter.

Brukervennlighet og implementering

Riktig brukeropplæring og kontinuerlig støtte er kritisk viktig for ikke bare å implementere S&OP-programvare på en smidig måte, men for å sikre at den brukes effektivt av teamet. Vellykket distribusjon av S&OP-programvare er sikret av en omfattende prosess som inkluderer:

 • Trenger analyse

 • Installasjon

 • Integrasjon med eksisterende systemer

 • Grundig testing

Et enkelt og intuitivt programvaregrensesnitt reduserer læringskurven for brukere betraktelig og oppmuntrer til bredere bruk i organisasjonen.

Eksempler fra den virkelige verden: Suksesshistorier med S&OP-programvare

For å forstå effekten av S&OP-programvare vil vi utforske noen få eksempler fra den virkelige verden. Unilever implementerte for eksempel en S&OP-prosess som førte til en 20%-reduksjon i avfall i hele forsyningskjeden og en 6%-økning i avkastning på investert kapital.

Hvordan Streamline forbedret forsyningskjedens synlighet for en av de viktigste kjæledyrsegmentet forhandlere i LATAM-regionen | GMDH

Streamline har hatt en betydelig innvirkning på lagerstyring og salgsprognose. Integrasjonen med eksterne datakilder har forbedret nøyaktigheten av etterspørselsprognoser, noe som har ført til mer pålitelige forsyningsplaner og bedre forretningsbeslutninger.

Som et direkte resultat av mer nøyaktige prognoser, opplevde selskaper som bruker Streamline optimaliserte lagernivåer, og unngikk både overlager og lagerbeholdninger.

Beste praksis for implementering og optimalisering av S&OP-programvare

Å følge visse beste fremgangsmåter er avgjørende for å maksimere fordelene med S&OP-programvaren din. Disse inkluderer å sikre utøvende eierskap og støtte, fremme tverrfunksjonelt engasjement og investere i kontinuerlig forbedring og tilpasning.

Executive eierskap og støtte

Executive eierskap og støtte er grunnleggende for vellykket distribusjon av S&OP-programvare. Ledere må ta eierskap og effektivt avgjøre konflikter mellom salg og drift. I løpet av den månedlige S&OP-syklusen er aktiv deltakelse fra ledere avgjørende, som inkluderer:

 • Delta på møter

 • Gjennomgå planene på forhånd

 • Løse problemer rundt begrensede forsendelsesplaner

 • Ta tak i endringer som betydelige familieplaner kan nødvendiggjøre

Ledere forventes også å stå bak S&OP-planen, spesielt når de kommuniserer med bedriftens interessenter.

Tverrfunksjonelt engasjement

Et annet viktig element for effektiv implementering av S&OP-programvare er tverrfunksjonelt engasjement. Etablering av felles mål og delte beregninger på tvers av avdelinger fremmer samarbeid og samkjører innsats. Å definere roller og ansvar for hvert teammedlem i S&OP-prosessen fremmer ansvarlighet og effektiviserer kommunikasjonen.

Å oppmuntre til åpen dialog og tilbakemelding mellom ulike avdelinger oppnår konsensus og fremmer samarbeid i S&OP-prosessen. Å feire og belønne suksess i S&OP-teamet motiverer medlemmene, fremmer en positiv kultur og forsterker verdien av samarbeid.

Kontinuerlig forbedring og tilpasning

Suksessen til S&OP-programvareimplementering er sterkt avhengig av kontinuerlig forbedring og tilpasning. Regelmessig evaluering av S&OP sikrer effektiviteten og gir mulighet for justeringer som svar på markedsforhold og forretningsbehov. En tydelig infrastruktur som representerer de ulike bedriftsinteressentene i S&OP er avgjørende for å opprettholde høye nivåer av engasjement og drive pågående prosessforbedring.

Periodiske interne revisjoner av S&OP-prosessdrift kan identifisere viktige styrker og fremheve forbedringsområder, men må settes opp for å fokusere på kontinuerlig forbedring i stedet for bare etterlevelse av politiet.

Sammendrag

Avslutningsvis er S&OP et kraftig verktøy som kan forandre måten virksomheter opererer på. Ved å samkjøre etterspørsel og tilbud, forbedre servicenivået og redusere kostnadene, kan det forbedre ytelsen betydelig. Selv om prosessen kan ha sine utfordringer, kan implementering av S&OP-programvare bidra til å overvinne disse hindringene. Streamline, Oracle S&OP Cloud og SAP Integrated Business Planning er bransjeledende løsninger som tilbyr unike funksjoner og fordeler, som gjør det mulig for bedrifter å optimalisere sine S&OP-prosesser. Ved å vurdere faktorer som integrasjon med eksisterende systemer, skalerbarhet, tilpasning og brukervennlighet, kan bedrifter velge riktig S&OP-programvare for å passe deres behov.

ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom S&OP og MRP?

Hovedforskjellen mellom S&OP og MRP ligger i deres tilnærming til å administrere forsendelsesplaner og forsyningsplaner. Mens S&OP fokuserer på matching av inventar, prioriterer MRP å planlegge forsyningen for å møte kravene. Til syvende og sist er forskjellen at S&OP legger vekt på inventar, mens MRP legger vekt på forsyning.

Hvilket selskap bruker S&OP?

Carters, en ledende forhandler av småbarnsklær i USA og Canada, bruker S&OP for å løse forsyningskjedeproblemer. Denne implementeringen tillot Carters å fjerne inventar fra forsyningskjeden, og forbedre effektiviteten.

Hva er et S&OP-system?

Et S&OP-system, eller salgs- og driftsplanleggingssystem, er en integrert prosess som justerer etterspørsel, tilbud og finansiell planlegging for å skape organisasjonskonsensus for å balansere tilbud og etterspørsel i forretningsdrift.

Hvordan gjør du salgs- og driftsplanlegging?

For å gjøre salgs- og driftsplanlegging, følg en seks-trinns prosess: samle inn og forutse data, gjennomgå etterspørsel, planlegge produksjon, avstemme planer i et pre-S&OP møte, sluttføre i et ledermøte og implementere strategien. Denne prosessen involverer innsamling av data, gjennomgang av etterspørsel, planlegging av produksjon, avstemming av planer, ferdigstillelse i et ledermøte og implementering av strategien.

Hva er formålet med S&OP?

Formålet med S&OP er å samkjøre organisasjoner rundt en enkelt plan, balansere etterspørsel og tilbud, og forbedre servicenivået samtidig som kostnadene reduseres. S&OP hjelper til med å oppnå operasjonell effektivitet og møte kundenes krav effektivt.