Komma igång

Den ultimata guiden för att bemästra försäljning och verksamhetsplanering

S&OP Process

Letar du efter S&OP-programvara för att effektivisera din verksamhet? Vår guide ger en enkel titt på hur dessa verktyg hjälper till att matcha din försäljningsplanering med produktionskapacitet för att öka operativ effektivitet. Lär dig att navigera bland alternativen och välj den programvara som bäst passar dina behov, utan jargong.

Viktiga takeaways

 • Sales and Operations Planning (S&OP) är en kritisk process som utvecklades från supply chain management till att synkronisera en organisations verksamhet genom att integrera avdelningsfunktioner, anpassa utbud och efterfrågan och använda specialiserad planeringsprogramvara.

 • Effektiva S&OP-mjukvarulösningar, såsom SAP Integrated Business Planning, Streamline och Oracle S&OP Cloud, erbjuder fördelar som automatisering, avancerad analys och scenarioplanering; och är avgörande för strömlinjeformad lagerhantering, efterfrågeprognoser och förbättrat samarbete.

 • Den framgångsrika implementeringen av S&OP-programvara beror på faktorer som kompatibilitet med befintliga system, skalbarhet, användarvänlighet och bästa praxis för att säkra verkställande ägarskap, främja tvärfunktionellt samarbete och ett engagemang för kontinuerlig förbättring och anpassning.

Historik om försäljning och verksamhetsplanering

S&OP:s rötter kan spåras tillbaka till supply chain management. Processen antogs för att förbättra produktionsplaneringen, vilket ledde till ett paradigmskifte i hur företag fungerade. Med tiden insåg organisationer vikten av att integrera avdelningar för att säkerställa smidig funktion. Detta ledde till antagandet av S&OP-processen, som blev en knutpunkt för att harmonisera verksamheten mellan olika avdelningar.

Verksamhetsplaneringsprocessen revolutionerade affärsverksamheten genom att anpassa planer för utbud och efterfrågan. Denna anpassning uppnåddes genom integrationen av efterfråge- och utbudsplanering, som slog samman försäljningsprognoser med produktionsplaner för en mer effektiv planeringsprocess. Följaktligen dök det upp specialiserad verksamhetsplaneringsprogramvara som SAP Integrated Business Planning, som automatiserade processen och ytterligare förbättrade effektiviteten i utbuds- och efterfrågansplaner.

Syftet med S&OP

S&OP syftar främst till att förena organisationer kring en enda plan. Denna balans mellan efterfrågan och utbud förbättrar inte bara servicenivåerna utan minskar också kostnaderna, tack vare S&OP-processen för operationsplanering som underlättar skapandet av en sammanhållen verksamhetsplan.

S&OP-programvara, såsom SAP Integrated Business Planning, gör det möjligt för företag att automatisera denna process, och erbjuder en heltäckande lösning för planering av försörjningskedjor och försörjningsplaner. Programvaran ger en 360° realtidsvy av leveranskedjan, vilket möjliggör global reflektion och processeffektivitet.

S&OP-processen

S&OP process

S&OP-processen inkluderar följande steg:

 1. Datainsamling från sälj- och marknadsföringsteam för efterfrågan

 2. Granskning av efterfrågedata i samband med utbudsdata från verksamheten

 3. Identifiera klyftor mellan efterfrågan och utbud

Denna process är avgörande för att upprätthålla operativ effektivitet och förbättra kundservicen.

När luckorna väl har identifierats är nästa steg att utveckla en integrerad plan för att täppa till dessa luckor. Det är här S&OP-mjukvaran träder in. Programvaran tillåter:

 • Kontinuerlig övervakning och justering av planen baserat på realtidsdata

 • Agil och lyhörd försörjningskedja

 • Automatisering av S&OP-processen

 • Effektivare process

 • Minimering av risken för fel

 • Bättre affärsresultat

Nyckelroller i S&OP

Det finns flera nyckelroller i S&OP som bidrar till dess framgångsrika implementering. Dessa inkluderar:

 • Verkställande ledarskap

 • Kräv planering

 • Utbudsplanering

 • Upphandlingsteam

 • Ekonomiteam

 • Marknadsföringsteam

 • Försäljning & Drift

Dessa roller arbetar i synergi för att ge riktning och stöd, samla in data från försäljning och verksamhet och underlätta den övergripande S&OP-processen.

S&OP:s roll i affärsframgång

S&OP fungerar som en avgörande faktor för att uppnå affärsframgång. Det harmoniserar efterfrågan, utbud och finansiell planering, underlättar välgrundat beslutsfattande och ger överlägsna affärsresultat. Det hjälper till att hålla alla aspekter av företaget på samma sida, vilket möjliggör smidigare funktion och en mer sammanhållen organisation.

En försäljnings- och verksamhetsplan förbättrar den övergripande kundupplevelsen genom att effektivisera processer och säkerställa att alla avdelningar är samordnade. Användningen av S&OE-arbetsflöden (Sales and Operations Execution) kompletterar S&OP-processer genom att tillhandahålla planeringsjusteringar och feedback i realtid, vilket anpassar långsiktiga planer med faktiska leveranskedjans prestanda. Denna samordning mellan affärsenheter ökar transparensen och hjälper till att balansera utbud och efterfrågan, vilket leder till lönsamhet.

Utmaningar i traditionella S&OP-processer

Trots dess många fördelar kan S&OP-processen möta vissa utmaningar. Traditionella S&OP-processer förlitar sig ofta på kalkylblad, som, även om de är vanliga, kan vara tidskrävande och felbenägna, vilket gör dem olämpliga för skalning med affärstillväxt. Komplexa S&OP-processer kan också leda till förvirring och dålig efterlevnad av intressenter, särskilt för nya medarbetare som kanske saknar förståelse om fortlöpande utbildning inte tillhandahålls.

En annan utmaning är "analysförlamning", där överdriven analys leder till bristande beslutsfattande i rätt tid, vilket i slutändan slösar resurser och minskar processvärdet. Oenighet under utvecklingen av taktiska planer är vanliga utmaningar i S&OP-processen, och ändringsorder i S&OP är kostsamma och tidskrävande, vilket lägger en tung, formell börda mellan användarna och den flexibilitet de behöver.

En närmare titt på ledande S&OP-programvarulösningar

Ledande S&OP Software Solutions

Efter att ha diskuterat grunderna för S&OP kommer vi nu att fördjupa oss i några av de banbrytande S&OP-mjukvarulösningarna som avsevärt har förändrat processen. Streamline, Oracle S&OP Cloud och SAP Integrated Business Planning är branschledande lösningar som erbjuder unika funktioner och fördelar som gör det möjligt för företag att optimera sina S&OP-processer.

Streamline: AI-driven S&OP-lösning för medelstora och företagsföretag

Streamline är skräddarsydd för medelstora företag och företag och tillhandahåller en robust S&OP-lösning som kan distribueras via moln eller på plats. Plattformen erbjuder följande funktioner:

 • AI-drivna tidsserier kräver prognoser för mycket exakta förutsägelser

 • Förmåga att anpassa sig till de senaste marknadstrenderna

 • Lämplig för medelstora och företagsföretag

Det förbättrar lagerplaneringen genom att identifiera risker som överlager och slut på lager, och bibehåller optimala lagernivåer. Med ett rent och snabbt användargränssnitt kan företag uppleva en smidig implementeringsprocess, vilket bidrar till Streamline:s utmärkta rykte på marknaden.

Oracle S&OP Cloud: Omfattande planering för större företag

Oracle S&OP Cloud stödjer en kontinuerlig S&OP-process, som kopplar samman långsiktig strategi med den dagliga verksamheten för att möjliggöra utvecklingen av optimala planer. Olika branscher använder Oracle S&OP Cloud för att gå mot en kontinuerlig planeringsmetod, vilket underlättar förbättrade S&OP-resultat.

Mjukvaran förbättrar verksamhetens lyhördhet genom sina samarbetsmöjligheter, och erbjuder en tydlig fördel gentemot traditionella verktyg som Excel genom att anpassa sig till marknadshändelser som stock-outs.

SAP Integrated Business Planning: Avancerad analys och scenarieplanering

SAP Integrated Business Planning underlättar omfattande planering genom att:

 • Enhetlig ekonomisk och operativ planering

 • Erbjuder avancerade vad-om-scenarioanalyser som gör det möjligt för företag att bedöma effekterna av förändringar i efterfrågan eller utbud och utforska olika strategier

 • Att integrera olika planeringsdomäner, bryta ner silos och odla förbättrad samverkan och effektivitet i planeringsprocessen.

Det förbättrar försörjningskedjans motståndskraft genom omfattande synlighet, varningsmekanismer och analyser, vilket ger företag möjlighet att förutsäga störningar och förebyggande ta itu med dem.

Viktiga faktorer att tänka på när du väljer S&OP-programvara

Flera nyckelfaktorer är viktiga när du väljer S&OP-programvara. Dessa inkluderar:

 • Programvarans förmåga att integrera med befintliga system

 • Dess skalbarhet och anpassning för att tillgodose unika affärsbehov

 • Dess användarvänlighet och implementering

Integration med befintliga system

Dataintegreringsförmåga är avgörande för S&OP-programvara, vilket möjliggör centralisering av masterdata från källsystem som ERP och CRM för holistisk planering. Kompatibilitet med befintliga system, inklusive affärssystem eller andra operativa verktyg, är en avgörande faktor när man väljer en S&OP-mjukvarulösning.

Sömlös integration av S&OP-programvaran underlättar kommunikation och informationsdelning mellan avdelningar, vilket är avgörande för framgångsrik implementering. S&OP-programvara utrustad med inbäddad analys låter användare övervaka och justera sina planer baserat på datadrivna insikter för bättre beslutsfattande.

Skalbarhet och anpassning

S&OP-mjukvaran måste vara anpassningsbar för att hantera förändringar i företagsstorlek och struktur, vilket säkerställer livslängd och relevans allt eftersom företaget utvecklas. Anpassade arbetsflöden och rollbaserade vyer i S&OP-programvaran möjliggör ett personligt tillvägagångssätt för efterfrågeplanering, vilket ökar verktygets effektivitet för olika användarbehov.

S&OP-programvara med automatiserad produktionsplanering baserad på realtidsdata kan hjälpa företag att reagera snabbt på marknadsförändringar och skala verksamheten därefter.

Enkel användning och implementering

Korrekt användarutbildning och fortlöpande support är avgörande för att inte bara smidigt implementera S&OP-programvara utan för att se till att den används effektivt av teamet. En framgångsrik implementering av S&OP-programvara säkerställs av en omfattande process som inkluderar:

 • Behöver analys

 • Installation

 • Integration med befintliga system

 • Grundliga tester

Ett enkelt och intuitivt mjukvarugränssnitt minskar inlärningskurvan för användare avsevärt och uppmuntrar till en bredare användning inom organisationen.

Exempel från verkliga världen: Framgångsberättelser med S&OP-programvara

För att förstå effekterna av S&OP-programvara kommer vi att utforska några verkliga exempel. Unilever implementerade till exempel en S&OP-process som ledde till en minskning av avfallet 20% i hela sin leveranskedja och en 6% ökning av avkastningen på investerat kapital.

Hur Streamline förbättrade försörjningskedjans synlighet för en av de viktigaste återförsäljarna för husdjurssegmentet i LATAM-regionen | GMDH

Streamline har haft en betydande inverkan på lagerhantering och försäljningsprognos. Dess integration med externa datakällor har förbättrat noggrannheten i efterfrågeprognoser, vilket leder till mer tillförlitliga leveransplaner och bättre affärsbeslut.

Som ett direkt resultat av mer exakta prognoser upplevde företag som använder Streamline optimerade lagernivåer, vilket undviker både överlager och lageruttag.

Bästa praxis för implementering och optimering av S&OP-programvara

Att följa vissa bästa praxis är viktigt för att maximera fördelarna med din S&OP-programvara. Dessa inkluderar att säkra verkställande ägarskap och stöd, främja tvärfunktionellt engagemang och investera i ständiga förbättringar och anpassningar.

Verkställande ägande och support

Exekutivt ägande och stöd är grundläggande för en framgångsrik implementering av S&OP-programvara. Chefer måste ta ägarskap och effektivt lösa konflikter mellan försäljning och verksamhet. Under den månatliga S&OP-cykeln är aktivt deltagande från chefer viktigt, vilket inkluderar:

 • Att delta i möten

 • Se över planerna i förväg

 • Löser problem kring begränsade leveransplaner

 • Ta itu med förändringar som betydande familjeplaner kan kräva

Chefer förväntas också stå bakom S&OP-planen, särskilt när de kommunicerar med företagens intressenter.

Tvärfunktionellt engagemang

Ett annat viktigt element för att effektivt implementera S&OP-programvara är tvärfunktionellt engagemang. Att upprätta gemensamma mål och delade mätvärden mellan avdelningarna främjar samarbete och anpassar insatserna. Att definiera roller och ansvar för varje teammedlem inom S&OP-processen främjar ansvarsskyldighet och effektiviserar kommunikationen.

Genom att uppmuntra öppen dialog och feedback mellan olika avdelningar uppnås samförstånd och främjar samarbete i S&OP-processen. Att fira och belöna framgångar inom S&OP-teamet motiverar medlemmarna, främjar en positiv kultur och förstärker värdet av samarbete.

Kontinuerlig förbättring och anpassning

Framgången med implementering av S&OP-programvaran beror till stor del på ständiga förbättringar och anpassningar. Regelbunden utvärdering av S&OP säkerställer dess effektivitet och möjliggör justeringar som svar på marknadsförhållanden och affärsbehov. En tydlig infrastruktur som representerar de olika företagsintressenterna i S&OP är avgörande för att upprätthålla höga nivåer av engagemang och driva pågående processförbättringar.

Periodiska internrevisioner av S&OP-processdrift kan identifiera nyckelstyrkor och lyfta fram områden för förbättring, men måste ställas in för att fokusera på ständiga förbättringar snarare än att bara följa polisens efterlevnad.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är S&OP ett kraftfullt verktyg som kan förändra hur företag fungerar. Genom att anpassa efterfrågan och utbud, förbättra servicenivåerna och sänka kostnaderna kan det förbättra prestandan avsevärt. Även om processen kan ha sina utmaningar, kan implementering av S&OP-programvara hjälpa till att övervinna dessa hinder. Streamline, Oracle S&OP Cloud och SAP Integrated Business Planning är branschledande lösningar som erbjuder unika funktioner och fördelar som gör det möjligt för företag att optimera sina S&OP-processer. Genom att överväga faktorer som integration med befintliga system, skalbarhet, anpassning och användarvänlighet kan företag välja rätt S&OP-programvara för att passa deras behov.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan S&OP och MRP?

Den största skillnaden mellan S&OP och MRP ligger i deras inställning till att hantera leveransplaner och leveransplaner. Medan S&OP fokuserar på att matcha lager, prioriterar MRP att planera leveransen för att möta kraven. I slutändan är skillnaden att S&OP betonar lager, medan MRP betonar utbud.

Vilket företag använder S&OP?

Carters, en ledande återförsäljare av småbarnskläder i USA och Kanada, använder S&OP för att lösa problem med leveranskedjan. Denna implementering gjorde det möjligt för Carters att ta bort inventarier från sin leveranskedja, vilket förbättrade effektiviteten.

Vad är ett S&OP-system?

Ett S&OP-system, eller försäljnings- och verksamhetsplaneringssystem, är en integrerad process som anpassar efterfrågan, utbud och finansiell planering för att skapa enighet om organisationen för att balansera utbud och efterfrågan i affärsverksamheten.

Hur gör ni försäljnings- och verksamhetsplanering?

För att göra försäljnings- och verksamhetsplanering, följ en process i sex steg: samla in och prognostisera data, granska efterfrågan, planera produktion, stämma av planer i ett pre-S&OP-möte, slutföra i ett ledningsmöte och implementera strategin. Denna process involverar insamling av data, granskning av efterfrågan, planering av produktion, avstämning av planer, slutförande i ett ledningsmöte och implementering av strategin.

Vad är syftet med S&OP?

Syftet med S&OP är att anpassa organisationer runt en enda plan, balansera efterfrågan och utbud och förbättra servicenivåerna samtidigt som kostnaderna minskar. S&OP hjälper till att uppnå operativ effektivitet och möta kundernas krav effektivt.